26 C
Пловдив
понеделник, юни 17, 2024

Габрово с нови контейнери за разделно събиране на отпадъци 

Започва поетапната подмяна на съществуващите пластмасови съдове за опаковки с нови метални контейнери в Габрово, съобщиха от общината. Редът и начинът за разделно изхвърляне на отпадъци от опаковки се запазва, като единствената промяна е в цвета на контейнера за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Старият оранжев контейнер ще бъде заменен с жълт контейнер. Контейнерът за стъклени опаковки остава с цвят зелен.

Подмяната на съдовете за разделно събиране на опаковки е в следствие на сключен нов договор между Община Габрово и организацията по оползотворяване „Еко Партнърс България“ АД.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обслужва домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на община Габрово.

На територията на града ще бъдат поставени по 120 броя от жълтите и зелените контейнери за разделно събиране на опаковки. Съдовете имат отвори в горния край, които позволяват изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки. Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат да се изхвърлят в тях.

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за предварително третиране.

Междувременно Община Габрово обяви обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“. Той е финансиран по ОПОС 2014-2020 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват:

– Изготвяне на два работни проекта, по части: Геодезия, Конструкции, Електро, Паркоустройство и благоустройство, КСС за изграждане на контейнери площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци:

– Изграждане на контейнерна площадка в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2;

– Изграждане на контейнерна площадка в района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката с ул. „Васил Левски“.

– Осъществяване на авторски надзор по време на извършването на строителните дейности;

– Изпълнение на строително-монтажните дейности, доставки и монтажи на две контейнерни площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци, включително на всички компоненти към тях.

Срокът за получаване на оферти за участие е 26.04.2021 г.

Related Articles

Безплатно: Събират опасни отпадъци от домакинствата в Асеновград

Кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци организира кметството в Асеновград, съобщават от администрацията. Акцията ще се проведе тази събота – 15 юни, от 11...

Община Сливен ремонтира изложбената зала „Сирак Скитник“

Община Сливен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ