14 C
Пловдив
вторник, февруари 27, 2024

Габрово с нови контейнери за разделно събиране на отпадъци 

Започва поетапната подмяна на съществуващите пластмасови съдове за опаковки с нови метални контейнери в Габрово, съобщиха от общината. Редът и начинът за разделно изхвърляне на отпадъци от опаковки се запазва, като единствената промяна е в цвета на контейнера за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Старият оранжев контейнер ще бъде заменен с жълт контейнер. Контейнерът за стъклени опаковки остава с цвят зелен.

Подмяната на съдовете за разделно събиране на опаковки е в следствие на сключен нов договор между Община Габрово и организацията по оползотворяване „Еко Партнърс България“ АД.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обслужва домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на община Габрово.

На територията на града ще бъдат поставени по 120 броя от жълтите и зелените контейнери за разделно събиране на опаковки. Съдовете имат отвори в горния край, които позволяват изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки. Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат да се изхвърлят в тях.

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за предварително третиране.

Междувременно Община Габрово обяви обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“. Той е финансиран по ОПОС 2014-2020 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват:

– Изготвяне на два работни проекта, по части: Геодезия, Конструкции, Електро, Паркоустройство и благоустройство, КСС за изграждане на контейнери площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци:

– Изграждане на контейнерна площадка в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2;

– Изграждане на контейнерна площадка в района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката с ул. „Васил Левски“.

– Осъществяване на авторски надзор по време на извършването на строителните дейности;

– Изпълнение на строително-монтажните дейности, доставки и монтажи на две контейнерни площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци, включително на всички компоненти към тях.

Срокът за получаване на оферти за участие е 26.04.2021 г.

Related Articles

Представят възможностите за участие в Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България

Възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“ ще бъдат представени на информационен...

Започва строителствотото на 7 пътни съоръжения в Старозагорско

6 надлеза и 1 подлез ще бъдат изградени на територията на Община Стара Загора. Това съобщи генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова по...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ