34 C
Пловдив
петък, юли 12, 2024

В 10 области: Инвестират 400 млн. лв. във ВиК мрежата

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 10 регионални ВиК оператора подписаха оперативно споразумение по Плана за възстановяване и устойчивост. Проектът предвижда изпълнението на инвестиции, свързани с развитието и подобрението на ВиК инфраструктурата и услугите на територията на 10 области в страната.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД е краен получател по проект C9.Il „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между  2000 и 10 000 е.ж., като десетте ВиК оператора се явяват партньори по проекта със съществени функции за изпълнение на заложените дейности, на чиито територии ще се изпълняват инвестициите.

Сключеното споразумение урежда финансовите параметри, обхвата и задълженията, заложени в мерките за изпълнение, като с реализирането на дейностите се предвижда:

–  изграждане на 7 нови ПСОВ за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.;

–  реконструкция на 3 съществуващи ПСОВ за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.;

–  реконструкция/ изграждане на 150 км водоснабдителни мрежи;

–  реконструкция/ изграждане на 220 км канализационни мрежи.

Стойността на инвестицията е близо 400 млн. лв. без ДДС и включва проектиране, строителство, авторски и строителен надзор и управление на проектите.

С реализацията на инвестициите ще се доизградят и усъвършенстват ВиК мрежите и съоръженията в засегнатите населени места, ще се постигне съответствие с действащото националното и европейско законодателство в областта на опазването на околната среда и качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Изпълнението на мерките ще осигури по-добро качество на предоставяните ВиК услуги за потребителите.

Related Articles

Дупница реализира „зелен“ проект заедно с Крива паланка

Проект за подобряване на зелените зони и парковите пространства за над 800 000 лева стартира Община Дупница заедно с Крива паланка по Програмата за...

Пясъчни мандали правят тибетски монаси в Бургас

Бургас домакинства през уикенда и днес на поредица от събития, свързани с културата, духовността и традициите на Изтока. В морския град има демонстрации на древното...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ