В Ямбол заработи инсталация за обработка на биомаса

0

Инсталация за обработка и разграждане на зелена биомаса заработи в близост до регионалното депо на Ямбол. Обектът се финансира по оперативна програма „Околна среда”, като инвестицията е за над 3 600 000 лв.

В инсталацията ще се обработват разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, а крайният продукт ще е компост. Съоръжението е изградено на терен от 8 000 кв. метра. Капацитетът за преработка е 2400 тона годишно на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци.

Предвидени са 108 контейнера в кафяв цвят за събиране на биомасата. Те ще бъдат разположени в различни райони на Ямбол, както и в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и др. Осигурен е и сметоизвозващ камион с носимост 7 тона, както и раздробяваща техника.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си