7 C
Пловдив
събота, март 2, 2024

Възстановяване, поправка и защита на бетонни конструкции с продукти на Licata

С течение на времето голяма част от бетонните и стоманобетонните конструкции са подложени на различни външни фактори, които предизвикват процеси на влошаване на тяхното състояние.

Основните причини, които водят до това са въздействието на агресивните агенти в околната среда и дефекти в качеството на бетона. В някои случаи те се дължат на липсата на планиране за дълготрайност или на човешка небрежност по време на изпълнението.

Затова се налага перманентна грижа и поддръжка на съществуващите бетонни конструкции, за да се постигне възстановяване на повърхностната част на бетона, която с течение на времето се е влошила.

Не трябва да се забравя обаче, че съществуват и други причини, които водят до необходимост от намеса: промяна на предназначението на сградата, увеличаване на пътното натоварване, осъвременяване към новите сеизмични правила и др. Тези обстоятелства попадат в групата на действия за усилване.

Освен това, има междинни ситуации, при които, след като се установи, че влошаването на бетона е довело до значително намаляване на якостта на конструктивния елемент, се извършват дейности по поправки с цел възстановяване на обекта до неговата първоначална статична и/или сеизмична якост.

Licata SpA осъзнаваме, че само специално разработените материали и пълнотата на предлаганите решения могат да доведат до висока степен на удовлетворение от страна на участниците в сектора (проектанти, ръководители на обекти, строителни компании и др.), и осигуряват напълно завършена гама от продукти за възстановяване, поправка, усилване и защита на стоманобетонни конструкции.

Линията licata.repair покрива по-голямата част от проблемите, които могат да възникнат. Освен това всички продукти за възстановяване, поправка и защита на конструкциите, произведени от Licata SpA, отговарят на тези изисквания и имат маркировка CE.

Profer 100

Циментов разтвор срещу корозия, специално препоръчан за защита и пасивиране на арматурно желязо, сертифициран по UNI EN 1504-7.

 1. Окислено арматурно желязо ;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал ;
 3. Profer 100 Циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия.

Приложение

Защита срещу корозия на арматурно желязо в бетон. Подобрител на сцеплението за разтворите, използвани за оздравяване на бетон.

Лесен за употреба

Profer 100 е готов за употреба с добавка само на вода и се нанася с четка.

Бърз продукт

Profer 100 е сух на пипане след 30 минути и полагането на втора ръка е възможно след около 1 час.

Противокорозионно действие

Profer 100 благодарение на отличното си сцепление с метала, високата си алкалност и наличието на инхибитори на корозията защитава обработените метални повърхности от окисляване и от корозия, освен това арматурните железа придобиват отлична устойчивост на измъкване.

Сертификати

Profer 100 отговаря на принципите, определени в EN 1504-9 (“Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.”) и на минималните изисквания на UNI EN 1504-7 (“Предпазване на армировката от корозия”).

Repair 200SR

Циментов разтвор с бързо стягане, полимер-модифициран, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран съгласно UNI EN 1504-2 и класифициран като разтвор клас R2 съгласно UNI EN 1504-3. Разтвор с контролирано хигрометрично свиване, специално за възстановяване и шпакловане на бетон за полагания с дебелини от 3 до 30 mm.

 1. Окислено арматурно желязо;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал;
 3. Profer 100 – циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия;
 4. Repair 200SR – полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, с контролирано хигрометрично свиване, клас R2;
 5. FinishPro 280 – полимер-модифициран разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран съгласно UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и предпазване на бетон;
 6. Elasto Paint – еластомерна фасадна боя, водонепроницаема, с повишена устойчивост на атмосферни агенти, сертифицирана по UNI EN 1504-2. Специално за декориране и предпазване на армиран бетон и за функционално и естетическо възстановяване на фасади при трудни условия.

Приложение

Повърхностно възстановяване на вертикални и хоризонтални повърхности от влошен бетон.

Бързо стягане

Благодарение на употребата на специални ускоряващи добавки Repair 200SR намалява значително времето за довършителни работи.

Повишена сила на сцепление

Repair 200SR е полимер-модифициран разтвор (PCC). Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за надеждността на възстановителните работи във времето.

Контролирано свиване

Наличието на фибри и специфичната формула на Repair 200SR намаляват до минимум процесите на напукване, дори и при по-големи дебелини на една единствена ръка.

Лекота за работа

Комбинацията от течливост, лесно отделяне от инструментите и лекота за работа е постигната благодарение на употребата на добавки от последно поколение, които намаляват трудностите и забавянията при полагане.

Repair 250N и Repair 250R

Циментови полимер-модифицирани разтвори, тиксотропни, подсилени с фибри, сертифицирани по UNI EN 1504-2 и класифицирани като структурни разтвори клас R3 съгласно UNI EN 1504-3. Разтвори с контролирано свиване, предназначени за възстановяване, предпазване и шпакловане на бетон за полагания с дебелини от 3 до 30 mm.

 1. Окислено арматурно желязо;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал;
 3. Profer 100 – циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия;
 4. Repair 250N – полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, подсилен с фибри, с контролирано хигрометрично свиване, клас R3;
 5. Repair 250R Presa Rapida – полимер-модифициран циментов разтвор с бързо стягане, тиксотропен, структурен, подсилен с фибри, с контролирано хигрометрично свиване, клас R3;
 6. FinishPro 280 – полимер-модифициран разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран съгласно UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и предпазване на бетон.

Приложение

Поправка и възстановяване на бетонни структури, защита на повърхности от бетон и армиран бетон.

Повишена сила на сцепление

Repair 250N и Repair 250R са полимер-модифицирани разтвори (PCC). Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за надеждността на възстановителните работи във времето.

Механична якост

Хидравличните свързващи вещества с висока производителност, подбраните инертни материали с постоянна гранулометрична крива и пуцолановите добавки придават повишена механична якост.

Контролирано хигрометрично свиване

Наличието на фибри и специфичната формула на Repair 250N и Repair 250R намаляват до минимум процесите на напукване, дори и в случай на дебелини до 30 mm на една единствена ръка.

Лекота за работа

Комбинацията от течливост, лесно отделяне от инструментите и лекота за работа е постигната благодарение на употребата на добавки от последно поколение, които намаляват трудностите и забавянията при полагане.

Repair 250R Presa Rapida

Употребата на специални ускоряващи добавки намалява значително времето за довършителни работи: Repair 250R може да се изглажда след 20 – 30 минути и може да се боядисва след 4 -6 часа.

Repair 450

Полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, класифициран като структурен разтвор клас R4 съгласно UNI EN 1504-3. Разтвор с контролирано свиване, предназначен специално за възстановяване и шпакловане на бетон за полагане с дебелини от 5 до 50 mm.

 1. Окислено арматурно желязо;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал;
 3. Profer 100 – циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия;
 4. Repair 450 – полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, подсилен с фибри, с контролирано хигрометрично свиване, клас R4;
 5. FinishPro 280 – полимер-модифициран разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран съгласно UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и предпазване на бетон.

 1. Окислено арматурно желязо;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал;
 3. Profer 100 – циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия;
 4. Repair 450 – полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, подсилен с фибри, с контролирано хигрометрично свиване, клас R4;
 5. FinishPro 280 – полимер-модифициран разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран съгласно UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и предпазване на бетон;
 6. Elasto Paint – еластомерна фасадна боя, водонепроницаема, с повишена устойчивост на атмосферни агенти, сертифицирана по UNI EN 1504-2. Специално за декориране и предпазване на армиран бетон и естетическо/функционално възстановяване на фасади при трудни условия.

Приложение

Поправка и структурно възстановяване на бетон, защита на повърхности от бетон и армиран бетон.

Повишена сила на сцепление

Repair 450 е полимер-модифициран разтвор (PCC). Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за надеждността на възстановителните работи във времето.

Повишена механична якост

Хидравличните свързващи вещества с висока производителност, подбраните инертни материали с постоянна гранулометрична крива и пуцолановите добавки придават повишена механична якост на огъване и на натиск.

Отлична тиксотропност

Специалните добавки, съдържащи се в Repair 450 придават лекота за работа както по вертикални, така и по хоризонтални повърхности.

Контролирано свиване

Наличието на фибри и специфичната формула на Repair 450 намаляват до минимум процесите на напукване в случай на по-големи дебелини до 50 mm на една единствена ръка.

Производителност с високо качество

Веднъж след като полимеризира, Repair 450 притежава стойности на модул на еластичност, коефициент на пропускливост на водни пари, термично разширение, подобни на бетон с високо качество.

Лекота за работа

Комбинацията от течливост, лесно отделяне от инструментите и лекота за работа е постигната благодарение на употребата на добавки от последно поколение, което намалява трудностите и забавянията при полагане.

Repair 400C

Циментов разливен полимер-модифициран разтвор, супер течлив, самоуплътняващ се, с контролирано свиване, подсилен с фибри, класифициран като структурен разтвор клас R4 съгласно UNI EN 1504-3, специално за замонолитване и възстановяване на бетонни структури.

 1. Окислено арматурно желязо;
 2. Арматурно желязо, почистено до бял метал;
 3. Profer 100 – циментов еднокомпонентен разтвор срещу корозия;
 4. Repair 400C – циментов разливен полимер-модифициран разтвор, супер течлив, самоуплътняващ се, с контролирано свиване, структурен, подсилен с фибри, клас R4 съгласно UNI EN 1504-3, специално за замонолитване и възстановяване на бетонни структури;
 5. Repair 400C – замонолитване на метална колона с плинт.

Приложение

Супер течлив циментов разтвор (SCC), подсилен с фибри, за възстановяване вътре в кофраж на бетонни елементи, за закотвяне на арматурни железа и анкерни болтове, и за възстановяване на индустриални настилки.

Бързо стягане

Repair 400C е с бързо стягане, съкращава сроковете за довършителни работи и сваляне на кофража, при температура от 20 °С може да се ходи отгоре след около само 2 часа и може да се минава с кари отгоре след около 4 часа от полагането.

Повишена механична якост

Repair 400C е формулиран с хидравлични свързващи вещества с висока производителност, подбраните инертни материали с контролирана гранулометрична крива и пуцолановите добавки придават увеличена механична якост. Repair 400C покрива най-високия клас за якост на огъване и на натиск по стандарт 1504-3, отговаря напълно на изискванията за клас R4.

Повишена сила на сцепление

Repair 400C е полимер-модифициран разтвор (PCC). Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за надеждността на възстановителните работи във времето.

Контролирано свиване

Наличието на фибри и специфичната формула на Repair 400C намаляват до минимум процесите на напукване поради свиване.

FinishPro 280

Полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран по UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и защита на бетон.

 1. FinishPro 280 – полимер-модифициран циментов разтвор, тиксотропен, подсилен с фибри, сертифициран по UNI EN 1504-2, специално за шпакловане и защита на бетон;
 2. Sana Beton – боя на водна основа с голяма устойчивост на атмосферни агенти, водонепропусклива, специално за декориране и защита на армиран бетон. Сертифицирана по UNI EN 1504-2.

Приложение

Подсилен с фибри циментов разтвор за шпакловане и защита на бетон.

Лекота за работа

FinishPro 280 след като се смеси, става течлив разтвор с удължено отворено време за по-добро довършване на обработваните повърхности.

Подсилен с фибри

FinishPro 280 е подсилен с фибри, специалните високоякостни фибри HT намаляват значително процесите на напукване, като увеличават якостта на огъване.

Повишена сила на сцепление

FinishPro 280 слепва върху по-голяма част от обичайно използваните в строителството основи. Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за неговата надеждност.

Контролирано свиване

FinishPro 280 притежава стабилност на размерите, гарантирана от свиване близо до нулата, позволяващо полагане на дебелини, вариращи от 1 до 10 mm.

Отличен краен естетически ефект

FinishPro 280 е формулиран с такъв максимален диаметър на агрегатите, че да позволи последващи работи по боядисване или декориране без допълнителна обработка.

Repair 540R

Ултра бързостягащ полимер-модифициран циментов разтвор, подсилен с фибри, с пластична консистенция, класфициран като структурен разтвор клас R4 съгласно UNI EN 1504-3, специално за фиксиране на капаци на улични шахти, поддръжка на индустриални подове.

 1. Уличен знак;
 2. Капак на пътната шахта;
 3. Repair 540R – ултрабързо стягащ полимер-модифициран циментов разтвор, подсилен с фибри, с пластична консистенция, специално за фиксиране на капаци на улични шахти и поддръжка на индустриални подове.

Приложение

Фиброподсилен циментов разтвор за възстановяване на индустриални подове, работи по пътища или летища върху елементи, които изискват да бъдат пуснати отново в експлоатация в кратки срокове, и за фиксиране на шахти, решетки, капаци на шахти и др.

Бързо стягане

По Repair 540R благодарение на бързото му втвърдяване могат да минават превозни средства с гуми след около 2 часа от полагането при температура от + 20°C.

Увеличена механична якост

Repair 540R благодарение на съдържащата се специална добавка в разтвора, притежава повишени механични показатели, водонепропускливост и устойчивост на абразивно въздействие.

Трайност

Специалната формула и съдържащите се добавки придават на разтвора повишена трайност и устойчивост на размразяващи соли, масла и въглеводороди.

Повишена сила на сцепление

Repair 540R е полимер-модифициран разтвор (PCC). Стойностите на сцепление, постигнати след излагане на крайни условия като студ, топлина, химическа агресия, са доказателство за надеждността на възстановителните работи във времето върху всички най-разпространени циментови повърхности.

Контролирано свиване

Repair 540R съдържа специални фибри, които гарантират стабилност на размерите дори и при дебелини до 5 cm, положени в рамките на добре определен ограден периметър.

Sana Beton

Боя с кварц за интериорни и екстериорни стени, на база ценни акрилни кополимери във водна дисперсия и силициеви инертни материали, специално за декориране на армиран бетон; с изключително висока покривност, ефикасна като декоративен слой срещу карбонизация. Отговаря на характеристиките, изисквани от UNI EN 1504-2: покритие (C), предпазване срещу риск от проникване 1.3 (PI), контрол на влажността 2.2 (MC) и увеличение на съпротивлението 8.2 (IR).

Приложение

Боядисване на стари и нови повърхности, дори и вече боядисвани, придава приятен гладък краен ефект, защита срещу агресивна околна среда и слънчева радиация. Изключително подходяща за боядисване на всички циментови повърхности на база вар-цимент, като осигурява трайна защита, добра водонепроницаемост и пропускливост на водни пари.

Идеална за защита и декориране на армиран бетон

Sana Beton след пълното изсъхване образува водонепропускливо покритие, устойчиво на агресивни агенти, налични в атмосферата (CO2, SO2). Поради това е идеална за декориране и защита на структури от армиран бетон като греди, колони, балкони и т.н.

Висока водоустойчивост

Sana Beton след пълното си изсъхване създава водоотблъскващ непрекъснат филм, който предпазва от преминаването на метеорните води, като поддържа сухи обработените повърхности.

Повишена химическа устойчивост

Резултат от проучванията на лабораториите Licata SpA показва, че Sana Beton се характеризира с повишена устойчивост на органични масла, алкохол и етери.

Висока пропускливост на водни пари

Sana Beton е формулирана със специални смоли, които й придават голяма пропускливост на водни пари.

Висока покривност

Sana Beton осигурява висока покривност само с два слоя.

Защита срещу плесени и водорасли

Sana Beton предпазва повърхностите от образуване на плесени и гъби благодарение на специалните добавки, налични във формулата й.

Elasto Paint

Еластомерна фасадна боя, водонепропусклива, с повишена устойчивост на атмосфрени агенти, сертифицирана по UNI EN 1504-2. Специално препоръчана за декориране и защита на армиран бетон и за функционално-естетическо възстановяване на фасади в трудни условия.

 

Приложение

Боядисване на фасади с проблеми като напуквания, боядисване на бетонови конструкции, подложени на деформации.

Еластичност

Elasto Paint притежава отлични свойства на еластичност, поради това е иделна в работи по естетическо-функционално възстановяване на фасади, които имат микропукнатини или цепнатини.

Водонепропусклива

Elasto Paint след пълното изсъхване образува водонепропускливо покритие, устойчиво на агресивни агенти, налични в атмосферата (CO2, SO2).

Повишена химическа устойчивост

Elasto Paint притежава добра устойчивост на органични масла, алкохол и етери.

Висока пропускливост на водни пари

Благодарение на специални смоли, използвани във формулата й, Elasto Paint притежава повишена пропускливост на водни пари.

Защита срещу плесени и водорасли

Elasto Paint предпазва повърхностите от образуване на плесени и гъби благодарение на специалните добавки, налични във формулата ѝ.

Висока покривност

Elasto Paint осигуряват висока покривност само с два слоя продукт.

Ликата БГ ООД разполага с търговски представителства в София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Варна, Бургас и Велико Търново.

 

Related Articles

Предложение: Безплатно саниране за всички блокове от резервния списък

Депутати искат правителството да осигури санирането на близо 2200 сгради от резервния списък, за които не стигнаха средства за обновяване по Националния план за...

Предстои конкурс за нов главен архитект на София

Кметът на София Васил Терзиев иска нов главен архитект на столицата на мястото на арх. Здравко Здравков, който бе избран на поста през 2016...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ