Въвеждаме електронно възлагане на обществени поръчки

0

Услугите ще се предоставят 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата

Агенцията за обществени поръчки e готова с проект на електронна уеб платформа за възлагане на обществените задания. Системата ще осигурява възлагателния процес във всички етапи от реализацията му. Тя ще бъде задължителна за използване както от публичните, така и от секторните възложители. Услугите ще се предоставят 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Проектът е изготвен съгласно новия Закон за обществените поръчки, в който са отразени директивите на ЕС в тази област. Европейското законодателство предписва правила за електронна комуникация и създава процедури за онлайн методи и инструменти за възлагане на обществени поръчки.

Новата електронна система ще позволява достъп до широк набор от данни, на чиято база ще могат да се проследят действията на участниците в процеса на възлагане на всеки етап от провеждането на процедурите за поръчките. Всички действия в процеса на кандидатстване ще трябва да се регистрират и проследяват в реално време, а участващите субекти трябва да бъдат разпознаваеми. Задължително при новия начин за възлагане на поръчките данните ще бъдат запазени, като системата дава гаранции, че достъп до документите ще имат само оправомощени лица в съответния момент.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си