14 C
Пловдив
понеделник, април 15, 2024

Вкарват в регистър хората със забрана да управляват фирми

Той ще се ръководи от Агенцията по вписванията

Да се създаде единен регистър на лицата, лишени от управленски права, предвиждат промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Този регистър ще се води от Агенцията по вписванията, като в него ще се вписват и обстоятелства относно физическите лица, за които са налице пречки, предвидени от българското законодателство, да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет на капиталови търговски дружества.

Наличието на цялата информация в единен регистър ще осигури незабавност на проверката и изпращането на отговор при постъпване чрез системата за взаимно свързване на регистрите на запитване от друга държава членка дали за дадено лице съществуват пречки да осъществява функциите на управител или директор съгласно българското право, става ясно от мотивите към проекта.

В регистъра ще попаднат хора, обявени в несъстоятелност, както и които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

В регистъра ще влязат и тези, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност, както и такива, които са били управители, членове на управителен съвет на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Агенцията ще осигурява безплатен достъп по служебен път до информацията за вписаните в регистъра лица на съдилищата, Прокуратурата на Република България и на други органи, определени със закон.

Всяко лице пък ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи. Такова право имат и наследниците му.

Промените се правят заради европейска директива, която задължава държавите членки да бъдат в състояние незабавно да предоставят по искане от друга държава членка на информация от значение за лишаването от права на управители и директори съгласно правото на запитаната държава.

Затова Агенцията по вписванията ще осигурява предоставяне и получаване чрез системата за взаимно свързване на регистрите на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, както и какви са основанията за лишаване от права и срока за това, ако е вписан такъв.

Related Articles

След решение на съда: “Куршум джамия” остава собственост на Карлово

“Куршум джамия” остава собственост на Карлово, потвърди Върховният касационен съд, като не допусна до касационно обжалване и остави в сила решение на Пловдивския апелативен...

Археологически комплекс „Долината на тракийските царе“ посреща туристи

Представя по иновативен начин тракийската култура и изкуство Археологическият комплекс „Долината на тракийските царе“ се намира в град Шипка, а в непосредствена близост до него...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ