33 C
Пловдив
събота, юли 13, 2024

Вече ще има повече прозрачност по контрола на обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки пуска на интернет портала си секция за извършените проверки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки. Вече ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор и за извършен контрол върху процедури на договаряне, съобщават от пресцентъра на Министерството на финансите.

За целта с Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция с наименование – „Извършени проверки“. Обобщението ще се изготвя на база направените проверки от АОП за период от две седмици. То ще съдържа данни за проверените възложители, броя издадени становища, както и синтезирана информация за всяка от прегледаните процедури и направените констатации.

Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

На контрол чрез случаен избор (КСИ) подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност равна или по-голяма от:

– 1 000 000 лв. – за строителство;

– 200 000 лв. – за доставки и услуги.

Конкретните процедури, които се проверяват, се определят от система за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск. Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, уточняват от АОП.

Два етапа на контрол:

Първият от тях е преди оповестяване откриването на процедурата и включва проверка на проектите на решение, обявление, техническа спецификация и (когато е приложимо) на методиката за оценка. За резултатите се изготвя предварително становище като при определени процедури контролът приключва на първия етап (публично състезание, открита процедура със съкратен срок за получаване на оферти и спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4 от ЗОП). В тези случаи становището е окончателно, уточняват от АОП.

Вторият етап на КСИ се извършва след оповестяване откриването на процедурата, като обект на проверка са одобрените документи. Ако не са спазени препоръките в предварителното становище, се разглеждат и писмените мотиви, които възложителят следва да изпрати до Агенцията по обществени поръчки най-късно на следващия работен ден след публикуването на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. Вторият етап на контрола завършва с издаване на окончателно становище. Освен на възложителя, становището, с което е приключил контролът по чл. 232, се изпраща и на органите за последващ контрол по ЗОП – АДФИ и Сметната палата.

Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)

АОП осъществява контрол върху процедури на договаряне, открити от публични и секторни възложители на конкретно посочени в ЗОП правни основания. Проверката се извършва след откриване на процедурата. Становището на Агенцията има характер на методическа подкрепа на възложителя при решението му за подписване на договора. То цели да го предпази от грешки и нарушения и да способства за прозрачен, равнопоставен и достъпен процес на възлагане.

В обхвата на проверката попадат:

– конкретни видове процедури на договаряне: договаряне без предварително обявление (възлагани от публични възложители), договаряне без предварителна покана за участие (възлагани от секторни възложители) и прякото договаряне (прилагано от публични и секторни възложители).

– определени правни основания от ЗОП – чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

– процедури на договаряне, с прогнозна стойност равна на или по-висока от 1 000 000 лв. без ДДС

– за строителство и 200 000 лв. без ДДС – за доставки и услуги.

Related Articles

Транспорт: МРРБ и АПИ работят за свързаност между север и юг в страната

До началото на септември ще бъдат обявени обществени поръчки за инженеринг и строителен надзор за участъка Бяла – Велико Търново, който е третата част...

Започва рехабилитацията на тротоарите около спирките на „Златни пясъци“

Община Варна започва рехабилитация на тротоарните настилки около спирките на градския транспорт, които обслужват КК „Златни пясъци“, информират от администрацията. Очаква се ремонтните екипи...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ