Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас: Най-атрактивните зони на морския град са разширенията на Сарафово и Крайморие

0

ВИЗИТКА
Веселина Илиева е архитект-магистър, възпитаник на ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство) – София. Преди да заеме поста главен архитект на община Бургас, трупа професионален опит на различни позиции – като гл. експерт ТСУ, гл. специалист ТСУ и жп контрол, председател на АХС, председател на архитектурно-художествено одобряване на проекти. Работила е в Тeриториална проектантска организация – Бургас, община Созопол и Институт по корабостроене.

  • Арх. Илиева, какви са перспективите за развитието на Бургас, каква е визията за разрастването на града в близко бъдеще?
  • Основните посоки за развитие на градската територия са заложени в Общия устройствен план (ОУП) на Бургас, който е одобрен през 2011 г. и процедурата по усвояване на нови терени вече е започнала.

Основните посоки на развитие са север-юг, по Черноморското крайбрежие. Това са атрактивните зони – разширението на Сарафово и разширението на Крайморие. За територията на квартал Крайморие има влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), който към момента постепенно се прилага. Променя се предназначението на земеделски земи за изграждане на самостоятелни обекти на собствениците. Вече са факт първите издадени разрешения за строеж. Те са в контактната зона, около съществуващото населено място, поради факта, че там има изградена инфраструктура. Но интересът се засилва, така че тази територия е една от атрактивните.

Следващата атрактивна територия и зона, която много интензивно се развива, е кв. Сарафово и предвиденото му разширение по ОУП в северна посока. В тази територия има действащ план за улична регулация с регламентирана улична мрежа. Съответно с възможности по нея за провеждане на инфраструктурата, която е задължително изискване, още повече че сме контактни с морския бряг.

За отделните имоти собствениците са предприели индивидуални действия за изготвяне на ПУП-ове, промяна на предназначението на имотите, тъй като това са земеделски земи, включени в регулационните граници на населеното място, и съответно реализират инвестиционните си намерения.

Територията е атрактивна. Това, което виждаме в инвестиционните проекти, които се внасят – това са изключително жилищни сгради с комфортни жилища за обитаване, за курортни нужди основно. Има апартаментни хотели, заведения за хранене, други развлекателни обекти. Така че тенденцията е територията на Сарафово, предвид и близостта до летището и морския бряг, да се развива изключително като курортна зона и територия. В тази територия инвестиции от страна на собствениците има, изградена е и сериозна инфраструктурна мрежа, водопровод, канализация. Разбира се, всичко това е съобразено със схемата за развитие на територията и с общия проект за инфраструктура, изготвена от община Бургас.

Южно от кв. Сарафово е другата атрактивна територия. Това е така наречената бивша местност Кьошето, или курортна зона Ъгъла, която има изготвен цялостен ПУП в съответствие с ОУП. За съжаление в тази територия имаме жалба на един от собствениците относно предвижданията и изчакваме приключването на съдебните производства, за да започне прилагането на плана и в тази територия.

Територията на Ъгъла е пряко обвързана с територията на града през Черноморски солници и изградената вече частично инфраструктура до велоалеята, която осигурява една много приятна пешеходно-велосипедна връзка между двете зони. Ползва се активно от гражданите. Това съживи територията и даде едно ново звучене.

В директна връзка с изпълнената велоалея и с инвестиционните намерения в местността Ъгъла и подобряване условията за живот и отдих трябва да спомена и мероприятията, които съгласно договор на МРРБ са свързани с укрепване на свлачище Сарафово. В южната част на свлачището укрепителните дейности са приключили. Част от тях е доизграждането и на крайбрежната дамба.

  • Кога се очаква да приключи укрепването на свлачището?
  • Договорът е в действие. В момента се изготвят техническите проекти за съоръженията и предстои започване, вероятно през септември, на активни строителни дейности. В момента са изпълнени аварийните дейности по южната част на дамбата и временния път за достъп на техниката.

Престои окончателното завършване на съоръжението, което на практика, от една страна, ще осигури защита на брега от вредното въздействие на водите и напора на вълните, от друга страна, тази дамба ща стане едно много привлекателно място. По естествен път пешеходно и велосипедно тя ще свърже Приморски парк и парк „Езеро” с рибарското пристанище на Сарафово и със самия квартал.

  • Кои са другите територии за развитието на Бургас извън Черноморските?
  • В тила на крайбрежната територия са другите зони за развитие, основно за обитаване и за отдих. Това е агломерация Банево – Ветрен – Минерални бани, които станаха квартали на Бургас. Територията е доста атрактивна. Много голяма част от населението вече търси крайградските зони, защото те са по-удобни за достъп, там има повече зеленина, застрояването е по-рехаво, не е във височина и обитаването е изключително в индивидуални жилищни сгради.

Разширението на Ветрен и Банево върви с инициатива на собствениците. Има вече изградена инфраструктура с канализация – битова, дъждовна, водопровод, със собствена пречиствателна станция.

Зона „Д“ е другата атрактивна зона за жилищно строителство и обитаване. Тя е последната зона от развитието на големия комплекс „Меден рудник”. Намира се в директна връзка с горска територия, с добро изложение, с добра локация и комуникация. Достъпът е предвиден от основен второкласен път, който е Бургас – Средец.

Зоната започва да се развива, вече виждаме първите строежи, има изграден хипермаркет.

  • С разрастването на Бургас и целия туристопоток, който минава през лятото, въпросът, който много вълнува бургазлии, е трафикът през града. Бяха изградени пасарелки и надлези. Те решават ли проблема с трафика?
  • Полагат се много усилия в решаването на транспортната схема на Бургас. За съжаление в годините назад почти нищо не се е случило. Градските улици стоят във вида, в който са били преди 30 години.

Изграждането на обходите е забавено, въпреки че те са обследвани с генералния комуникационно-транспортен план през 80-те години. Вече са в ход доста сериозни мерки по изнасяне на транзита. Първата мярка, която беше заложена за реализация и скоро ще бъде приключена, е над жп коловозите на товарна гара, който има основната задача да осигури продължението на бул. „Яким Якимов” посока ул. „Крайезерна”, с връзка на ул. „Одрин”. Този пътен обект ще осигури изнасянето на транзитното движение още при входа на Бургас посока ул. „Крайезерна” и ул. „Тодор Александров”, която пък извежда директно на кръстовище „Меден рудник” – Созопол – Средец. Това е така нареченият малък вътрешен градски обход.

  • Това означава, че потокът от север – Варна и София, се изнася на юг директно?16-ilieva
  • Да, потокът, влизайки от автомагистрала „Тракия” – пътен възел на Ветрен, продължавайки до кръстовището на университет „Проф. д-р Асен Златаров“, влиза посока ул. „Яким Якимов” и продължава директно към ул. „Крайезерна”. Това е софийският поток. А потокът от Варна, през кръстовището на бензиностанция „Лукойл” на ул. „Транспортна”, влиза и продължава по същото трасе.

Това ще разтовари останалите кръстовища в града, включително и Трапезица, което е много интензивно натоварено заради завършения пътен възел.

В инвестиционната програма на общината като приоритетен обект е заложено удвояването и реконструкцията на ул. „Крайезерна”, като реализирането на този проект ще осигури вече достатъчен габарит и достатъчна възможност за изцяло поемане на транзита.

Не на последно място искам да кажа, че работата по изграждането на северен обход – път І-6 – І-9 от републиканска пътна мрежа, не е забравена кауза. Има готов проект, има готов парцеларен план, определени са частите от имоти, които са засегнати. Тази процедура е на АПИ, но ние работим в екип с тях, така че да задоволим всички нужди на общината, изграждайки този обходен път, който има за цел да осигури връзката между двата главни пътя.

Много важна беше реализацията на пътен възел на АМ „Тракия” – посока Българово – Слънчев бряг, защото този възел разкъса движението. Една част от транзита се изнася още там и по вътрешните пътища по по-далечния обход през Горно Езерово. Това се усети още миналото лято.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си