Българските градове са с най-мръсния въздух в ЕС

0
Източник: Евростат

Градските райони в България са с най-замърсен въздух в Европейския съюз. Това става ясно от последно публикуваните данни на Евростат.

Проучването показва, че през 2019 г. средната годишна концентрация на фини прахови частици (PM2,5) в градските зони на ЕС постепенно намалява до 12,6 μg/m3. Подобно замърсяване на въздуха намалява очакваната продължителност на живота на хората и може да доведе до редица хронични респираторни и сърдечно-съдови заболявания.

От години този тип замърсяване на въздуха е под заложения лимит от 2015 г. за 25 μg/m3 средно на година. Въпреки това значителни зони остават замърсени и остават над препоръчаните от Световната здравна организация – 10 μg/m3.

Средната годишна концентрация на фини прахови частици е най-високата именно в градските райони на нашата страна – 19,6 μg/m3. След България се нареждат Полша (19,3 μg/m3), Румъния (16,4 μg/m3) и Хърватия (16 μg/m3).

На противоположния полюс с най-ниска концентрация в градските зони са Естония (4,8 μg/m3), Финландия (5,1 μg/m3) и Швеция (5,8 μg/m3).

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си