България търси инвестиции в седем сектора

0

Фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, изготвяне на профил на преките чуждестранни инвестиции, създаване на целенасочен маркетинг и изграждане на интегрирана стопанска мрежа между български и чуждестранни инвеститори. Това предвижда концепцията за привличане на инвестиции, която бе представена от зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев. От стратегическия анализ, изготвен в БАИ, са извадени седем технологични профили, в които има реален потенциал за капиталовложения. Седемте сектора са: производство на компютърна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химия, изделия от каучук и пластмаса, хранително-вкусова промишленост. Тези дейности се вписват изцяло и в четирите тематични области на Стратегията за интелигентна специализация, каза Даниела Везиева. По думите й, регионалните политики трябва да станат работещи и да бъдат водещи по отношение на инвестиционния процес и икономическото развитие. Като силни страни за привличане на инвеститори в тези сектори зам.-министърът на икономиката изтъкна добрата възвръщаемост на капитала, наличието на изградена образователна структура, ниските производствени разходи, експортната насоченост, изпреварващия ръст на българския износ, както и развитата подизпълнителска дейност на малките и средните предприятия. България ще се представя пред света като високотехнологичен хъб между Изтока и Запада, каза изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев.

От началото на годината до сега са сертифицирани като приоритетни 9 проекта, инвестициите в които ще доведат до откриването на над 3 хиляди нови работни места. Целта е до края на годината да се сертифицират поне 24 проекта. Подадените към момента заявления в агенцията са 19. Те предвиждат създаване на около 6 хиляди нови работни места, каза още Янев.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си