България и Сърбия с обща стратегия по екология и оценка на въздействието върху околната среда

0

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов беше на официално посещение в Белград, Република Сърбия. Там проведе двустранна среща с министъра на защитата на околната среда на Република Сърбия г-жа Ирена Вуйович.

Двамата министри подписаха двустранно Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст. То цели да регулира условията и реда за провеждане на процедурите и обществените консултации, в т. ч. публични изслушвания на териториите на двете страни, процедурата за обмен на документация и нейното публично оповестяване и предоставянето й на официалните езици на двете страни.

Одобрена беше Двугодишната програма за периода 2022-2023 г. за прилагане на Меморандума за разбирателство между двете министерства и за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, подписан на 22 януари 2019 г. в гр. Димитровград, Република Сърбия.

По време на двустранните разговори министрите обсъдиха текущи въпроси в сферата на околната среда и водите и изразиха готовност за бъдещо сътрудничество.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си