България и Израел ще си партнират в управлението на водите

0
361

Споразумение между правителствата на България и Израел за сътрудничество в областта на водите подписаха  министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланикът на Израел в страната ни Н. Пр. Йорам Елрон. На церемонията присъства и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев. На връх Благовещение Министерският съвет одобри проекта на споразумение.

Споразумението ще даде нови, по-широки възможности за сътрудничество с Държавата Израел, която е еталон  за управление на водите, каза министър Петя Аврамова по време на церемонията. България все още не е решила проблема с водоснабдяването, пречистването, загубите на вода по водопреносната мрежа и нейното повторно използване. Споразумението ще открие „зелен“ коридор за по-интензивното прилагане на иновативни решения и технологии. Голям интерес за нас представлява и използването на интелигентни системи за управление на ресурсите, включително оптимизация на водната мрежа, сателитен мониторинг и др., допълни регионалният министър.

Имаме много опит и научни постижения в сферата на използване на водите, които с удоволствие ще споделим с вас, каза Н. Пр. Йорам Елрон и изрази увереността си, че ползите от това споразумение ще бъдат двустранни.

България разполага с ВиК мрежа, която е дълга над 90 000 км и голяма част от нея вече е силно амортизирана. Необходимо е намиране на нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, както и решаване на проблемите, свързани с климатичните промени, без да се надвиши прагът на социална поносимост на цената на услугите. Отрасълът се нуждае както от проучване на добри практики и модели за управление, така и от усвояване на авангардни технологии. Водеща в този аспект е Държавата Израел, която е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии.          

Дейностите за сътрудничество съгласно споразумението могат да включват: изграждане на по-добри връзки във водния сектор между двете страни, които могат да обезпечат нови резултати в развитието на водната индустрия чрез фокусиране върху световните пазари, обмен на опит, ноу-хау, добри практики, научна и техническа информация и данни за водите. Предвижда се възможност за съвместно организиране на семинари, уъркшопи и срещи с участието на учени, експерти, лица, отговорни за взимането на решения, и други от двете държави, както и партньорства в професионалната, научната, образователната и обучителната сфера за изграждане на необходимите умения за водните сектори в двете държави. Ще могат да се предприемат действия за изграждане на капацитет и дейности за техническа помощ, както и за идентифициране на източници на международно финансиране на проекти.

Споразумението ще бъде стъпка към изпълнение на Резолюция A/RES/70/1 на ООН относно целите за устойчиво развитие и по-конкретно Цел 6: Гарантиране на наличност и устойчиво управление на водите и канализация за всички.