26 C
Пловдив
събота, юни 15, 2024

Битовите отпадъци са около 7 – 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Битовите отпадъци са около 7 – 10 % от общия обем на отпадъците, образувани в Европейския съюз. Това се казва в доклад по проекта SWAN „Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците“, представен от БСК.

Там се изтъква, че ръководен принцип на европейската политика на управлението на отпадъците, в т.ч. на битовите отпадъци, е принципът „замърсителят плаща“. Съгласно него, разходите за управление на отпадъците се понасят от първоначалния причинител на отпадъците, от настоящите или предишните притежатели на отпадъците.

Целта на доклада е да идентифицира възможни правни затруднения пред бизнеса за прилагане в производствената им дейност на различни опции на вериги за повторна употреба на отпадъците. Има се предвид и при транснационално сътрудничество между стопанските субекти, за да се очертаят проблемите и да се предложат насоки за промяната на законодателството в областта.

Едни от най-съществените идентифицирани проблеми са свързани със страничните продукти и критериите за край на отпадъка. Разработването на единни критерии на европейско ниво, за страничните продукти и края на отпадъка, съществено би улеснило и стимулирало промишлената симбиоза между стопански субекти, установени в различни държави членки. Без единни европейски критерии е възможно да възникне колизия между националните правни уредби и това да възпрепятства промишлената симбиоза между оператори от различни държави членки.

Политиките за управление на битовите отпадъци са другият идентифициран проблем, както на ниво Европейска комисия, така и в България, отчитат изследователите на проблема.

Отчетността за управлението на отпадъците е важна част от новите изисквания на ЕС, твърдят авторите на доклада. Според тях използването и до сега в България на данни, преносими основно на хартиен носител поражда рискове от грешки и неточност на събираната информация за отпадъци и дейности с отпадъци.

Въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ среща затруднения от технически и друг характер. Не е сигурно кога ще влезе в сила и какъв ще бъде нейният обхват, признават изследователите на проблема.

Според тях създаването на стимули за насърчаване на повторната употреба е от изключително важно значение.

Препоръчва се въвеждането на консултации с бизнеса, гражданите и нестопанските организации и разработването на пакет от конкретни мерки за създаване на стимули за насърчаване на повторната употреба и управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците.

Related Articles

С над 1 млн. лева: Община Хисаря модернизира Дома за възрастни в Старосел

Община Хисаря започва реализацията на проект по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Компонент „Социално включване“, програма за модернизиране на дългосрочната грижа. Ще...

Започва ремонт на 140 спирки на градския транспорт във Варна

Община Варна започва обновяване на 140 спирки на градския транспорт. Дейностите включват почистване, измиване и отстраняване на счупени покрития на спиркозаслоните, информират от администрацията...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ