Бизнес климатът в строителството се подобрява на полугодието

0

През юни 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец като подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Това сочат последните данни от бизнес анкетите на НСИ за развитие на стопанската конюнктура в страната.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 2.1 пункта (фиг. 5 от приложението). Положителният тренд се дължи на позитивните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. През последния месец обаче браншът отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила.

Затруднения в строителната дейност

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 52.2%.

ПРОМИШЛЕНОСТ

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ и тук нараства. Данните отчитат 1.7 пункта завишение като оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са оптимистични. Очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни, наред с прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Те са посочени съответно от 61.6 и 30.2% от предприятията.

Затруднения в производствената дейност в промишлеността

По отношение на продажните цени в промишлеността 29.7% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си