20 C
Пловдив
четвъртък, юни 20, 2024

Бизнесклиматът се подобрява през януари

През януари 2021 г. бизнесклиматът у нас, който в средата на миналата година бе достигнал най-ниските си нива от времената на световната финансова криза през 2008 г., се подобрява значително. Показателят се увеличава с 6,9 пункта спрямо декември миналата година. Ръстът се наблюдава във всички сфери – промишленост, строителство, услуги, но най-сериозно е изразен в търговията на дребно, където увеличението е с 11,2 пункта. Въпреки несигурната икономическа обстановка търговците на дребно прогнозират увеличение на продажбите през следващите 3 месеца.

Според мениджърите на индустриалните предприятия от октомври 2020 година до януари 2021 година осигуреността на производството с поръчки се е увеличила от средно 4,5 на 4,9 месеца, а натоварването на мощностите е достигнало 74%, увеличавайки се с 1,2 процентни пункта за същия период. Единствено в промишлеността очакванията са за известно увеличение на цените.

В сектор „Строителство“ съставният показател „бизнес климат“ през януари се покачва с 5.1 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“.

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца.

В търговията на дребно и в сферата на услугите прогнозите са цените да се задържат на сегашните си равнища поне през следващите три месеца.

Related Articles

Общините ще избират между 3 модела за изчисление на такса битови отпадъци

Основни стъпки по прилагането на новите правила за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО) беше тема от втория ден за Националната среща на финансистите...

За 6 месеца: Затварят за ремонт Бетонния мост в Пловдив

Спират движението и затварят за ремонт Бетонния мост в Пловдив на 15 юни в 12 часа. Срокът за извършване на строителните дейности е шест...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ