8 C
Пловдив
петък, март 1, 2024

Бизнесклиматът се подобрява през януари

През януари 2021 г. бизнесклиматът у нас, който в средата на миналата година бе достигнал най-ниските си нива от времената на световната финансова криза през 2008 г., се подобрява значително. Показателят се увеличава с 6,9 пункта спрямо декември миналата година. Ръстът се наблюдава във всички сфери – промишленост, строителство, услуги, но най-сериозно е изразен в търговията на дребно, където увеличението е с 11,2 пункта. Въпреки несигурната икономическа обстановка търговците на дребно прогнозират увеличение на продажбите през следващите 3 месеца.

Според мениджърите на индустриалните предприятия от октомври 2020 година до януари 2021 година осигуреността на производството с поръчки се е увеличила от средно 4,5 на 4,9 месеца, а натоварването на мощностите е достигнало 74%, увеличавайки се с 1,2 процентни пункта за същия период. Единствено в промишлеността очакванията са за известно увеличение на цените.

В сектор „Строителство“ съставният показател „бизнес климат“ през януари се покачва с 5.1 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“.

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца.

В търговията на дребно и в сферата на услугите прогнозите са цените да се задържат на сегашните си равнища поне през следващите три месеца.

Related Articles

Предстоящо: Строят нова поликлиника към Белодробна болница – Бургас

Нова поликлиника ще бъде изградена към Белодробна болница на ул. „Генерал Гурко“ 64 в Бургас. Сградата ще бъде на терен между общинския паркинг и...

Представят възможностите за участие в Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България

Възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“ ще бъдат представени на информационен...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ