ББК „Пътища“ с анализ на състоянието на пътния бранш

0
199

Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ е сдружение с нестопанска цел, обединяващо фирмите в пътно-строителния бранш. През изминалите месеци камарата и нейните членове неспирно защитаваха своята дейност пред държавните институции. Бяха проведени редица срещи с представители на Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Неколкократно алармирахме за положението, в което бе поставен пътния бранш, а именно липса на разплащания от страна на държавата, за вече извършени дейности.

След активен диалог беше постигнато съгласие между компаниите и възложителя, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“ за подписване на споразумения за предсрочно прекратяване на договорите за Текущ ремонт и поддържане на Републиканска пътна мрежа. Разписани бяха срокове и ангажименти за разплащане на вече извършени и текущи дейности, но постъпки за спазване на тези договорености все още няма.

През последните два месеца Управителния съвет на ББК „ПЪТИЩА“ ежедневно провеждаше срещи за намирането на изход от ситуацията. Изпратихме писмо с настояване за среща с финансовия министър г-н Асен Василев и регионалния министър г-н Гроздан Караджов и очакваме потвърждението и. На 17 февруари 2022 г. отново изразихме своето безпокойство към правителството, като изпратихме писмо до министър-председателя, финансовия министър, регионалния министър и до председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, в което сигнализирахме, че в Закона за бюджета на Република България за тази година не са предвидени средства за разплащане на поетите ангажименти. Алармирахме и за липсва възможността фирмите да ползват и други финансови инструменти, като факторинг и цесии на задълженията.

Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ е силно обезпокоена, подобно безотговорно поведение и неглижиране договореностите, застрашава възможността за адекватно изпълнение на споразуменията за Текущ ремонт и поддържане. Обезпечаването на дейността без финансов ресурс е невъзможно и създава реална опасност за изпадането в колапс на Републиканската пътна мрежа, което неминуемо ще доведе до икономически последици за страната.

УС на ББК „ПЪТИЩА“ адмирира обявените планове на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Гроздан Караджов за ремонт на над 3000 км. от пътната мрежа на Република България. Същевременно обявените планове не кореспондират с действията на възложителите, а именно неспазването на поетите ангажименти за вече извършени дейности.

В заключение УС на ББК „ПЪТИЩА“ изразява своята категорична готовност за продължаване на диалога и решаване на възникналите проблеми. През годините компаниите са доказали своята експертиза и ББК „ПЪТИЩА“ ще защити с всички законови способи интересите на своите членове.

Управителен съвет на

Българска Браншова камара „Пътища“