БАИС учреди регистър на фирми – изпълнители на изолационни работи

Сред задачите на новата структура е издаване на квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии

0

Среща на фирми – изпълнители на изолационни работи, за учредяване на Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи (БРИИР) към БАИС, се състоя в София. Участваха представители на фирми от цялата страна.

Тази среща е в резултат на общите усилия на изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов, управителя на фирма „Бултермострой“ ЕООД инж. Петър Илиев – член на БАИС, и инж. Антон Николов, координатор на новосъздадения портал www.toploizolaciabg.com, предоставящ информация за апликатори на топлоизолации.

В приветствието си инж. Йордан Николов отбеляза, че се поставя началото на обединението на изпълнителските фирми чрез учредяването на Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи към БАИС. Основните цели на това обединение са:

• Повишаване на качеството на крайния продукт;

• Установяване и спазване на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;

• Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша;

• Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационни работи;

• Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството;

• Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;

• Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството.

Основна точка в дневния ред на срещата бе обсъждането и приемането на Правилника за работа на регистъра. Бяха приети критериите, на които трябва да отговарят фирмите изпълнители, за да бъдат приети за членове в регистъра – легитимност на фирмата, капацитет, история, референции от инвеститори за изпълнени изолационни работи и поне една референция или препоръка от член на БАИС.

Към момента новосформираното обединение ще разчита на опита и експертизата на БАИС. Прието бе, че асоциацията ще подпомага организационно дейността на регистъра, докато той се обособи като самостоятелна структура.

За първи управител на БРИИР единодушно бе избран г-н Петър Илиев – управител на фирма „Бултермострой“ ЕООД. Той ще ръководи оперативната дейност на регистъра: координира работата с фирмите, членове на БРИИР; организира поддръжката на регистъра, участва в заседанията на органите на БАИС с право на съвещателен глас; отговаря за набирането и изразходването на средствата на БРИИР.

Една от основните функции на регистъра ще бъде издаване на квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии. Правилата и критериите за тях трябва да се изработят от самите фирми, така че да се постигне консенсус и да се прилагат доброволно от всички. Решено бе до края на месец февруари 2019 г. квалификационните степени да се предложат от членовете на регистъра и да се съставят програми, по които да се провежда обучението. Те ще бъдат обсъдени на следващото заседание на членовете на регистъра.

След подробно обсъждане и нанасяне на предложените корекции правилникът за работа на браншовия регистър на изпълнителите на изолационни работи (БРИИР) към БАИС бе приет и подписан от фирмите учредители.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си