БАИС: Пожарната безопасност на сградите – важен елемент от тяхната устойчивост

0
310

Трудна битка, проведе БАИС за повишаване на пожарната безопасност при обновяването на фасадите на сградите, особено на високите сгради – над 28 м. В нея от голяма значение бе подкрепата, която получихме от Fire Safe Europe, информират от организацията в своя бюлетин.

Какво е Fire Safe Europe (FSEU)?

Това е обединение на специалисти и научни работници по пожарна безопасност, пожарникари, международни компании, европейски и национални асоциации с обща мисия – пожарната безопасност на сградите да стане приоритет на Европейския съюз.

Рискът от пожари в сградите е по-голям, по-непредвидим и по-опасен от всякога, а много от настоящите регулаторни изисквания относно пожарната безопасност в сградите не осигуряват адекватно ниво на противопожарна защита за европейските граждани.

Fire Safe Europe (FSEU) действа за промяна на това статукво, като работи с експерти, политици и лица, вземащи решения на високо ниво, за да гарантира, че хората и общностите в цяла Европа са в безопасност от пожар във всяка сграда, в която се намират.

Усилията се допълват от нейната онлайн платформа – The European Fire Safety Community (Европейската общност за пожарна безопасност ), която наброява повече от 800 членове. В профилната извадка на членове на нейните членове са:

Фирмена индустрия 28,72%, Инженери 25,69%, Академици/изследователи 11,27%, Пожарникари 6%, Асоциации на национално ниво 5,58%, Архитекти 3,6% и други.

Организацията приема и нови членове от сектора на строителната индустрия.