БААИК също се обявиха против промените в Закона за устройство на територията

0

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) също се обяви против предложени промени в ЗУТ. В позицията си от БААИК заявяват, че изцяло подкрепят становището на Камарата на строителите в България (КАБ), с което категорично се отхвърля внесеното в Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС) към НС предложение за изменение на Закона за устройство на територията, предвиждащо добавяне на засегнатата общественост по смисъла на §1, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда като заинтересовано лице по чл.149 ЗУТ.

„Така предложените текстове предполагат възможност на неограничен кръг граждани, като „заинтересовани лица“, да могат да обжалват строителни разрешения за на практика всеки строителен обект, както и на обектите с разрешение за ползване или такива, за които предстои издаване на разрешение за ползване“, посочват от Асоциацията.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си