БААИК организира обучение по Наредбата за достъпна среда

0

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/ организира обучение на тема:

Обхват и съдържание на Наредба № рд-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“.

То ще се състои на 23 февруари 2023 г. в София, хотел „Будапеща“. Освен присъствено форумът ще бъде отворен за участи и онлайн чрез платформата ZOOM.

Продължителността е от 10.00 до 13.30 часа, с две кратки почивки.

Лектори:

инж. Нона Георгиева – главен експерт в Дирекция „Технически правила и норми” на МРРБ и представители на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” в МРРБ.

Акценти на лекциите:

– Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, европейско и национално законодателство по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда

– Новите моменти в нормативните изисквания за проектиране и изпълнение на достъпната архитектурна среда – Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Предварителни въпроси на участниците могат да се изпращат до 20 Февруари 2023 на: [email protected]

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си