Агенцията за ядрено регулиране е издала 34 разрешения за АЕЦ „Козлодуй

0

34 разрешения за АЕЦ „Козлодуй“ е издала през 2018 година Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Те са свързани с извършване на промени, водещи до изменение на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядрените съоръжения и на вътрешни правила за осъществяване на дейността, за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение, както и за внос и превоз на ядрен материал. По-значимите разрешени дейности са свързани с изпълнение на мерки в рамките на проекта за продължаване срока на експлоатация на блоковете, като поетапната подмяна на компоненти от системите, важни за безопасността и основното оборудване на първи контур. Предвидено е и подобряване на надеждността и ремонтопригодността на съоръженията и оборудването. То включва подмяна на регулиращи клапани и на елементи на пневмоарматурите, част от херметичната конструкция, модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ и др, посочват от агенцията. В АЯР са извършени прегледи и оценка на още 21 технически решения (20 за блокове 5-ти и 6-ти и един за ХОГ) за извършване на модификации на конструкции, системи и компоненти, за които е преценено, че нямат пряко отношение към безопасността и не е необходимо издаване на разрешения. В анализ на агенцията се посочва, че през 2018 г. са проведени общо 41 инспекции, като 19 от тях са били в АЕЦ „Козлодуй“. По-значимите са свързани с извършването на вътрешни одити на системата за управление и резултатите от изпълнението им; с мерки за подобряване на експлоатационното състояние на херметичните конструкции на блокове 5 и 6; с дейности по поддържане и развитие на културата на безопасност и др. През миналата година са направени и 2 инспекции на лицензиантите, извършващи специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения. Това са АЕЦ „Козлодуй“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, добавят от агенцията.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си