|неделя, септември 23, 2018
Навигатор Home » Акцент » Министрите на правосъдието от ЕС ще обсъждат създаването на Европейска прокуратура

Министрите на правосъдието от ЕС ще обсъждат създаването на Европейска прокуратура 

Invalid or Broken rss link.
Министрите на правосъдието от ЕС ще обсъждат създаването на Европейска прокуратура
Bookmark and Share

Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“. Форумът ще се състои на 3 и 4 март в Брюксел.

Една от основните теми на министрите на правосъдието е проектът на регламент относно създаването на Европейска прокуратура. От началото на обсъжданията на досието България подкрепя предложената йерархична структура на Европейската прокуратура, която в най-висока степен създава условия за независимост на службата и е предпоставка за нейното ефективно функциониране. От друга страна, значителен брой държави-членки настояват службата да бъде изградена на колегиален принцип. За да бъде приет работещ регламент, е важно той да бъде подкрепен от най-голям брой държави. Българската страна е готова да работи за намиране на решение, което да осигури широка подкрепа, вкл. по въпроса за структурата на службата.

Предмет на дискусии ще бъдат също предложенията за директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства, и за общ регламент относно защитата на данните. Очаква се да бъдат приети Заключения относно правосъдните системи в държавите-членки. България ще подкрепи работата в посока изграждане на ефективни, ефикасни и справедливи национални съдебни системи при пълно зачитане на разделението на властите, както и на разнообразието и специфичните характеристики на отделните национални съдебни системи. Всяка дейност в тази област трябва да бъде обективна и да се отнася еднакво към всички държави-членки, а резултатите от нея не трябва да водят до каквото и да е класиране помежду им.

Министрите на вътрешните работи ще разгледат предложението за регламент относно Агенцията на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол). Те ще обсъдят също тенденциите и перспективите по отношение на миграционния натиск. Ще бъде продължена дискусията относно бъдещото развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Bookmark and Share

Добавете коментар


9 + 3 =

4/Lngl7Z82TxYotfu8siTf-JKwwr4z.4oDR1myQfAcYOl05ti8ZT3b77AZ_hAI