|събота, октомври 20, 2018
Навигатор Home » Регионални » Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ ще стопанисва пещера „Бисерна“

Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ ще стопанисва пещера „Бисерна“ 

Invalid or Broken rss link.
Дирекцията на природен парк "Шуменско плато" ще стопанисва пещера "Бисерна"
Bookmark and Share

Правителството предостави за безвъзмездно управление на Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ пещера „Бисерна“. Пещерата, която се намира в шуменската местност „Солумара“, е с площ 10 420 кв. м и обем 50 000 куб. м. С промяната местността ще бъде превърната в изявен и привлекателен туристически център в североизточната част на страната. Дирекцията на природния парк е бенефициент по проект по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на ОП „Околна среда“.

С друго решение правителството прехвърли на община Антоново, област Търговище, правото на собственост върху имот на ул. „Тузлушки герой“ №26 в града. Помещението от 92 кв. м се намира в сградата на общинската администрация и се използва за провеждане на заседанията на Общинския съвет. С прехвърлянето на собствеността ще се осигурят условия за по-доброто му стопанисване.

Bookmark and Share

Добавете коментар


7 × = 28

4/Lngl7Z82TxYotfu8siTf-JKwwr4z.4oDR1myQfAcYOl05ti8ZT3b77AZ_hAI