Навигатор Home » Интервю

Интервю

Д-р Владимир Владимиров, кмет на община Кула: Разполагаме с малко средства, но знаем как да ги харчим

Наложили сме строга финансова дисциплина и лично аз всяка седмица инспектирам разходите Разговаря Цвета ИВАНОВА – Д-р Владимиров, Кула е една от малкото общини в страната, които нямат никакви финансови проблеми. Как успявате да изпълнявате ангажиментите си към хората с малкото средства, които имате? – Община Кула приключи 2017 г. без нито един лев задължения. Така беше и през предишните години. Разполагаме с ...Пълен текст

Александра Димитрова, интериорен дизайнер: Всеки проект сам по себе си е цяла вселена

Затрудненията са свързани с липсата на доверие от страна на работодателите в бранша – Защо избрахте да се реализирате в България? – За мен темата за емиграцията е болезнена. Наблюдавайки ситуацията, ...Пълен текст

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България: Регионалните различия се задълбочават и това е една от постоянните ни теми за диалог с МРРБ

Приходите на общините у нас са над 2 пъти по-ниски от средните за ЕС като съотношение към брутния вътрешен продукт Разговаря Елвира ГЕНОВА – Г-жо Георгиева, Вие сте новият изпълнителен директор на ...Пълен текст

Жельо Вардунски, кмет на община Камено: Концесията ще реши проблема с язовирите в страната

Най-голямата гордост и радост за жителите на община Камено през 2017-а бе реновирането на Културния дом Разговаря Ирина ГЕНОВА – Г-н Вардунски, каква година бе 2017-а за община Камено? – Изминалата година беше ...Пълен текст

Христо Христов, председател на Областното сдружение на кметовете и кметските наместници в район В. Търново: Болен въпрос е финансовата децентрализация на малките населени места в страната

Те нямат достъп до европейските програми, защото бенефициенти могат да са само общините Разговаря Лилия ЛОЗАНОВА – Г-н Христов, колко са членовете на ръководеното от Вас Областно сдружение на кметовете и кметските ...Пълен текст

Валерия Радева, интериорен дизайнер: Трудностите невинаги са с отрицателен заряд

Чрез тях израстваме и ставаме по-конкурентоспособни – Защо избрахте да се реализирате в България? – Всъщност не съм се замисляла защо съм избрала реализация в България поради факта, че не съм ...Пълен текст

Инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: 90% от територията на страната ще е покрита с кадастрална карта до края на 2018 г.

Електронното обслужване е друг приоритет на Агенцията Разговаря Катя КОСТОВА – Инж. Киров, кои са основните приоритети на Агенцията през новата 2018 г.? – Основните приоритети на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ...Пълен текст

Димитър Бръчков, кмет на община Петрич: Изпратихме една успешна година, с положителни резултати за Петрич и жителите му

Ремонт в образователната инфраструктура е сред приоритетите ни за 2018-а Разговаря Николай АНТОНОВ Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, положителни резултати от реформата в петричката болница, предприети мерки за финансово ...Пълен текст

Катерина Иванова, интериорен дизайнер: Най-големият ни минус е, че интериорните дизайнери все още нямаме своя камара

Това кара някои инвеститори и фирми да ни подценяват и обезкуражават – Защо избрахте да се реализирате в България? – Всички познаваме великата фраза на Алеко Константинов: „Опознай родината, за ...Пълен текст

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции: Трябва да покажем, че България е регионален център за привличане на високи технологии

Имаме добри условия за стартиращи компании – Г-н Янев, тази година страната ни поема председателството на Съвета на ЕС. Какви са предизвикателствата и възможностите пред бизнеса у нас по време ...Пълен текст