Навигатор Home » Архитектура

Архитектура

Арх. Мария Балева: Нормативите и законите са неадекватни и остарели

  Често се сблъскваме и с нелоялна конкуренция, която води до изкуствено понижаване на цените за проектиране   – Защо избрахте да се реализирате в България? – Това не е въпрос на целенасочен избор, а подходящо стечение на обстоятелствата, сочещи в тази посока – роден град, образование, среда и колеги – всичко в град София. – Какви са трудностите, с които се сблъсквате във ...Пълен текст

За или против идентичен облик на сградите в жилищните квартали?

Арх. Антонина Илиева, РК на КАБ – София-област: Много добре, но да не се обезличат комплексите Промените в градската среда, като заложените сега в представените за обществено обсъждане изменения в Закона ...Пълен текст

Арх. Петя Григорова: Местната власт е в невъзможност да опази сградите – паметници на културата

  Имам доза надежда, че може да се спре това изтичане на мозъци от България – Защо избрахте да се реализирате в България? – Моят избор е започнал още с решението ми ...Пълен текст

18 проекта в надпревара за спасяване на Тютюневия град

Предложенията дават много конкретни и различни примери за оживяването на складовете 18 проекта се включиха в архитектурния конкурс за обновяване, приобщаване и спасяване на Тютюневия град в Пловдив, организиран в ...Пълен текст

Прилагат ли се нормите за зелено градско планиране у нас?

  Арх. Десислава Димитрова, РК на КАБ – София-област: Не се подхожда отговорно към стопанисването на съществуващите зони По отношение на зеленината София е доста облагодетелствена, тъй като има два големи парка ...Пълен текст

Да се разширят ли правомощията на главния архитект?

  Арх. Мария Хлебарова, председател на РК на КАБ – Габрово: Не бива да се занимават толкова с конкретиката на инвестиционното проектиране В понятието главен архитект според мен на първо място трябва ...Пълен текст

Какъв е изходът от презастрояването на градовете?

Арх. Константин Димов, РК на КАБ – Варна: По-високите сгради да се обособяват в отделни зони Ако трябва да се запази габаритът на даден град, високото строителство би могло да бъде ...Пълен текст

От какви промени се нуждаят централните градски зони?

Арх. Екатерина Генева, РК на КАБ – Пловдив: Необходима е концепция за развитието им Функцията на площадите е да бъдат градските средища, местата, които обединяват хората. В повечето случаи обаче те ...Пълен текст

Арх. Константин Димитров: Обществото ни има нужда от алтернативи, които да изградят критично мислене

Решението на всеки проблем е малка победа и това носи удовлетворение   Константин Димитров е роден в Пловдив, където завършва Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Последната година от обучението си участва в ...Пълен текст

От каква експертна помощ се нуждае Пловдив за възстановяване на опожарените тютюневи складове?

Арх. Иван Бакалов, председател на РК на КАБ – Хасково: Имаме пълна готовност да съдействаме Отношението на Камарата на архитектите по казуса с Тютюневия град е категорично – декларираме пълна готовност ...Пълен текст