97 проекта чакат финансиране по „Красива България“ през 2021-а

0

Общини, държавни институции, областни ръководства са подали общо 97 предложения за финансиране по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика през 2021 г.

Проектите са за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. Общата стойност на офертите е 21 млн. лева.

32 от заявленията са подадени от учебни заведения – 4 детски ясли, 21 детски градини, 6 училища и 1 висше училище. Част от другите кандидати са обекти, свързани със спорта, обществено-административното обслужване и културата. Сред желаещите да получат финансиране за подобряване на обществената среда или социалната инфраструктура са и 12 обекта за здравеопазване – 7 болници, 4 медицински центъра и 1 поликлиника и 10 обекта за предоставяне на социални услуги – 3 от нерезидентен и 7 от резидентен тип.

Подадените проектни предложения са на територията на 24 области, в 83 общини и са по три мерки – „Подобряване на обществената среда в населените места”, „Подобряване на социалната инфраструктура”, „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Към момента те са в процес на проверка за допустимост и оценка.

.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си