874 проекта получават финансиране по програмата за подкрепа на малки фирми

0

От 993 проектни предложения, включени в трета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 874 проекта.

Това обявиха от управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Резултатите от извършената оценка по третата оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-2001 до № BG16RFOP002-2.073-3000 можете да видите на следните адреси:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране на проекти от третата сесия на процедурата е на стойност 7 303 995,58 лева.

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН за резултатите от оценката.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, след изтичане на 3-дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати, ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на договора.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си