72,5 млн. лева е проектобюджетът за 2019 г. на община Благоевград

0
На общественото обсъждане присъстваха заинтересовани лица, представители на бизнеса, политически партии, НПО, институции и граждани.

Проектобюджетът на община Благоевград за 2019 година е в размер на 72,5 млн. лева или с около 12 млн. повече от началния бюджет за 2018 -а. Въпреки по-високият бюджет, данъците няма да бъдат увеличавани, а напротив, за част от автомобилите ще бъдат намалени, стана ясно по време на публичното обсъждане. Общината има проектна готовност за инвестиционни обекти на стойност около 19 млн. лева. Гражданите имаха възможност да изразят своето мнение и да дадат предложения, кои от тези обекти са приоритетни за изграждане. За озеленяване през 2019 година средствата са завишени от 350 000 лева на 750 000 лева. За съдове за отпадъци – от 200 000 лева на 400 000 лева. За измиване на града, парите са увеличени тройно – 360 000, като се предвижда цялостно ежемесечно измиване на улиците. Почти всички предложения, направени в кампанията „Ти предложи! Кмете, направи“, са предвидени в Бюджет 2019. За изграждането на обектите са планирани 510 000 лева. Във връзка с подписания КТД за ресор „Здравеопазване“, общината ще осигури средства за достигане на минималната работна заплата. Планирани са 806 хил. лева за издръжките на детските ясли и детските кухни. Средствата за общинската програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е в размер на 200 000 лева. По време на публичното обсъждане бяха представени и проектите по Оперативните програми, по които община Благоевград работи. В тази връзка стана ясно, че през 2019 година се очаква да стартира изграждането на подлез при квартал „Грамада“. Предвидените средства за настоящата година по оперативните програми, които ще бъдат възстановени, е в размер на над 28 млн. лева, като 540 хил. лева са собствен принос на общината. От Централния бюджет са планирани 2,9 млн. лева обща изравнителна субсидия, 291 хил.лева за зимно поддържане и снегопочистване и 1,2 млн. лева за целева субсидия за капиталови разходи. И тази година политиката на община Благоевград е в посока запазване на ниските данъци, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си