Арх. Невяна Йонова, председател на РК на КАБ – Кюстендил:

В България то не е на мода, но имаме ресурс

8-9-1Екологичното строителство е строителство на бъдещето. Проектантите познават стандартите на екопроектите, но у нас те още не са на мода. Изисква се приложение на енергоефективни технологии, опазване на природните ресурси, на околната среда, изграждане на съвременна енергосистема.

България има всички условия за екологично строителство – имаме природни ресурси, енергоефективни строителни материали. При него основното е минимизирането на потреблението на енергия. Убедена съм, че с времето това строителство ще става по-масово.

Арх. Георги Георгиев, член на Асоциацията за строителство с естествени материали:

По-скоро е бутиково начинание

8-9-2=Екологично строителство в България има, то съществува реално, но е повече бутиково и предназначено за определен кръг от хора. Повечето от екокъщите са индивидуални, но имаме и за повече обитатели. В областта на туризма у нас се построиха ваканционни селища с екоматериали. Имаме такъв и детски център в природен парк „Витоша”.

В този вид строителство се използва много ръчен труд и може би затова се избягва. По стойност е равно на другото строителство, но зависи от използваните материали. В по-богатите страни, където то е развито повече, е по-скъпо от другото.

8-9У нас има неограничени природни ресурси за екостроителство. Преди 7-8 години аз си построих по собствен проект екокъща край Белоградчик. Живея в нея и се чувствам прекрасно. Тя създава по-голям комфорт. Температурата, влажността се балансират от глинените стени. При влажно време те поглъщат влагата, а при сухо я изпускат. Така вътре се поддържа относителна влажност от 40 до 70%, която е оптимална за дихателната система.

Проектирал съм още екологични къщи, но не съм единственият. И други колеги се насочват към проекти за екостроителство.

8-9_Kurs.

Арх. Валентин Вълков, член на РК на КАБ – Разград:

Не е масово заради по-голямата трудоемкост и себестойност

8-9-RazgradДали у нас има възможност за екологично строителство, е философски въпрос. Може да изхождаме за определението му като отделяне на по-малко вредности или като опазване на околната среда от сградите. Зная, че в чужбина го има, а и у нас никой не пречи да го развиваме. Ако още не е масово, то е заради по-голямата трудоемкост и стойност. Като понятие обаче не съм го срещал в нашите закони и нормативни документи.

Арх. Велимир Георгиев, член на РК на КАБ – Стара Загора:

Основният регулатор е пазарът

8-9_VelimirСпоред мен пазарът е основният регулатор, той определя всичко. Вече има доста материали, които за нас, проектантите, са хубави и качествени, но в крайна сметка опираме до това, че те са много скъпи за крайния потребител. Затова винаги лавираме и се стремим да търсим баланса, понякога пренебрегваме материалите, за да можем да постигнем нещо друго. При проектирането на еднофамилни къщи или обществени сгради нещата са малко по-различни – там виждаме, че вече има някаква тенденция да се използват по-устойчиви материали, но пак въпросът опира до това колко сме информирани, какво знаем за екологичното строителство и какво искаме да постигнем. На Запад например нещата се случват стъпка по стъпка – най-напред се информира обществеността за бъдещи решения, които ще се наложат в строителството и проектирането. Т.е. обществото се възпитава в тази посока, променя се самото мислене и вече всичко се случва по-лесно.8-9-2-(2)

Лекционен курс на тема „Естествени строителни материали и технологии“

Центърът за продължаващо обучение (УАСГ) и Асоциацията за строителство с естествени материали организират четвърти поред лекционен курс по програма „Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие”, модул „Естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях“.

Ще бъдат представени теоретичните и практичните насоки на използването на естествените строителни материали, на тяхното въздействие върху околната среда и комфорта на обитаване.

Принципите на устойчивото строителство, енергийната и ресурсната ефективност, опазването на околната среда и здравословният микроклимат в помещенията са акцентите по веригата „околна среда – сграда – обитатели“, ключът към устойчиво развитие.

Основни теми:

1. Въведение. Принципи и термини: устойчиво развитие и отражението му върху архитектурата и строителството; енергоефективност, въглероден и екологичен отпечатък, оценка на жизнения цикъл (LCA)

2. Естествени строителни материали: видове, свойства и области на приложения

Качество на микроклимата в помещенията Здравословна среда на обитаване

3. Особености при оценката на съответствие на строителни продукти от естествени строителни материали. Методи за изпитване в лабораторни условия и технически спецификации. Изпитване в реална среда (in situ)

4. Традиционни строителни технологии при приложението на естествени материали с конструктивна и изолационна функция: скални материали, продукти от дървесина, глина, композитни материали

5. Алтернативни (новаторски) технологии при приложението на естествени материали с предимно ограждаща и изолационна функция: слама, коноп, вълна, тръстика, папур, композитни материали

6. Основни аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета

7. Специфични детайли на сградите при употреба на естествени строителни материали

8. Принос на естествените материали към опазването на околната среда. Екологичен и въглероден отпечатък. Възможности за повторна употреба и рециклиране. Управление на отпадъците

Лектори: доц. д-р инж. Румяна Захариева, арх. Николай Маринов, арх. Ива Делова.

Курсът ще се проведе в периода 26.03 – 06.04.2018 г.

Лекции: 20 учебни часа

Час на провеждане на лекциите: 18:00-20:00 ч. в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък (две седмици).

Лекциите ще се провеждат в зала 51, корпус Б, приземен етаж

Упражнения: Опция, при проявен интерес, в лабораториите по Строителни материали

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си