2020-а е обявена от Брюксел за Европейска година на по-зелените градове

0
2020-а е обявена за Европейска година на по-зелените градове. Как страната ни се подготвя, какви инициативи предвижда и каква е стратегията да живеем в по-екологична и здравословна среда - тези въпроси дискутираме с Боженел Христов, председател на Асоциацията на професионалните озеленители в България

Въвеждането на природата в населените места е мисия възможна и у нас, считат от АПОБ

Разговаря

Елвира ГЕНОВА

– Г-н Христов, какви са дейностите на Асоциацията на професионалните озеленители в България, на която сте председател?

– Нашата асоциация е млада. Както се казва, нямаме и два петъка служба. Създадена е в края на 2013 година. През 2014-а благодарение на засилена кампания от наша страна станахме членове на Международната организация на озеленителите. Много влиятелна и стабилна организация, обединяваща над сто и осемдесет хиляди фирми. Членове на международната организация са всички европейски страни, а асоциираните са Русия, Канада, САЩ, Япония.

Нашата асоциация има за цел да идентифицира лицата, извършващи дейности, свързани с изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, и да даде прозрачност на тази дейност. Не е тайна, че преди десет години тази дейност беше в сивия сектор. И сега има такива фирми, но са много малко. С нашата дейност ние гарантираме свободата и конкуренцията в бранша, борим се с нелоялни търговски практики. Освен това ние подпомагаме и поощряваме предприемаческата инициатива на своите членове. Нашата асоциация участва в различни международни и национални прояви, свързани с дейността ни. Имаме възможност да изпращаме на обучение и стаж млади хора, които искат да работят професионално в озеленяването.

– Споделете някои от по-значимите зелени градски инициативи, с които сте запознат – у нас и в чужбина!

– Във всяка страна от Европейската общност всеки един член на международната организация прави неща, свързани с подобряване на градската среда. Колегите от международната организация ни представят информация за различните инициативи. Всяка година се организират професионални европейски срещи, на които се запознаваме с новостите в нашия бранш.

19-3-leten-park-nova-zelandia
В Нова Зеландия оформят на малки площи такива летни кътове за отдих

Присъстват много колеги, но и представители на различни общности, които имат идеи и виждания за озеленяването и опазването на околната среда – учени, преподаватели, спортни деятели, деца и т. н. През 2017 г. София беше домакин. Над 200 представители от Европа, Русия, Канада, Япония видяха, че и София е вече европейски град. Последната идея „За по-зелени градове 2020” на European Landscape Contractors Association (ELCA) е подкрепена от Асоциацията на професионалните озеленители в България (АПОБ) и среща подкрепа от различни държавни институции, от местни власти, от неправителствени организации. За да бъде обаче тя успешна, от първостепенно значение е да се повиши осведомеността за зелената инфраструктура сред политиците и длъжностните лица както в институциите на ЕС, така и в съответните страни членки.

– Какво мислите за призива „Да привлечем природата в градска среда“? Мисия възможна ли е това?

– Големите населени места се сблъскват с редица предизвикателства – от негативното въздействие на индустрията и транспорта върху здравето на жителите до екологичните проблеми. Зелената инфраструктура има огромен потенциал да предложи решения на много от тези проблеми. Все по-важно е да се разработи визия за утрешните градове. Трябва да се гледа напред и да се мисли за устойчива зелена инфраструктура. Въвеждането на природата в градовете и адекватното озеленяване на населените места е една от най-големите неизползвани възможности за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Повечето растителност в селищната среда ще окаже положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората, ще подпомогне борбата срещу изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие. В момента зелените пространства в градската среда са подценени и широкообхватните ползи от тях остават слабо разбрани.

Последните месеци особено активно се водят разговори в Брюксел за финансиране на проекти, свързани с озеленяването в градската среда. Всички са на мнение, че европейските бюджетни средства следва да се разходват наистина за подобряване на градската среда, за устойчиви проекти, за проекти, които имат своята функционалност и след това ще се поддържат от професионалисти.

– Какви са стъпките, които трябва да извървим, за да живеем в по-екологична, природосъобразна и зелена среда?

– Ние ще се опитаме да акцентираме върху някои неща, свързани с Европейската година на по-зелените градове 2020 (Еuropean year of greener cities 2020), като сред тях са създаване на национален фонд за регионално развитие на зелената инфраструктура. Искаме да се наблегне на изграждането на крайречни паркове в населени места с воден басейн или река от местно екологично значение. Работим за възстановяване на запустели лесопаркове край населените места, изграждане на нови паркови терени в селищата, обновяване на уличното озеленяване, въвеждане на правила за компенсации за възстановяване на компрометирани зелени площи и последващ строг мониторинг. Ще искаме всички инвестиционни проекти, отнасящи се до изграждане на зелена инфраструктура, да бъдат подчинени на европейското законодателство за запазване на биологичното разнообразие и предотвратяване нахлуването на инвазивни видове.

19-2
Дърветата джакаранда са едни от най-обгрижваните в парковете на ЮАР

Носители на приза „Зелените градове” на Европа са: 2010 г. – Стокхолм, Швеция, 2011 г. – Хамбург, Германия, 2012 г. – Витория-Гастейс, Испания, 2013 г. – Нант, Франция, 2014 г. – Копенхаген, Дания, 2015 г. – Бристол, Великобритания, и 2016 г. – Любляна, Словения. Във всеки един от тези градове хората живеят на по-малко от 300 метра от парк или езеро, в рамките на 300 метра от дома или местоработата си имат открита зелена площ. Това са наистина „зелени“ стандарти. Това отличие се дава, когато е доказано, че населеното място има добре изградена стратегия за управление на зелената инфраструктура.

– Какви грешки се допускат най-често при озеленяване, залесяване и зацветяване у нас?

– Една-единствена е грешката – не се използват капацитетът и услугите на професионалисти. Общините, за да не изразходват средства, често наемат трайно безработни за дейности по оформяне и поддържане на озеленени площи. Назначават за озеленители лица, които нито знаят, нито могат нещо в тази област. Добре, че тези прословути програми за заетост вече приключиха. Какво беше – минаваш уж една квалификация и ставаш озеленител! Трябва да е ясно на всички администрации – озеленяването е наука, но то също е и призвание.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си