БДЖ прави опити да запълва дупки в бюджета, отдавайки свои обекти под наем, като например - жп хале на ул. „Майчина слава“ №2 в столицата

Анализ на Института за пазарна икономика:

За първи път финансовата инжекция от хазната може да надхвърли 600 млн. лв., смята икономистът от ИПИ Десислава Николова

4-5_Desislava
Десислава Николова

БДЖ – Пътнически превози отново е в цайтнот. Ситуацията в момента с нищо не се различава от тази, в която компанията попада периодично последните години – запорирани сметки заради просрочия по кредитите (в случая по облигационен заем) и невъзможност на дружеството само да посрещне задълженията си, пише старши анализаторът Десислава Николова от Института за пазарна икономика.

Става въпрос за едни 103 млн. лева, които отдавна трябваше да са погасени. Миналата седмица Министерството на финансите отложи решението му с 10 дни (разбирай отпускането на поредния заем за Холдинг БДЖ) и обеща да потърси „отстъпки” от облигационерите. 10-те дни отсрочка изтичат в края на тази седмица и до момента няма сигнал за благоприятен изход от ситуацията.

4-5_IPI

Всъщност спорадичните заеми за Холдинг БДЖ с цел да се покрият просрочени кредити на дружеството за пътнически превози са само един от „механизмите” за наливане на бюджетни пари в компаниите от групата на БДЖ. Всяка година в Закона за държавния бюджет се отпускат субсидии и капиталови трансфери за БДЖ – Пътнически превози, НКЖИ и Холдинг БДЖ, които приближават последните години половин милиард лева, или около 0,5% от БВП и над 2% от всички държавни разходи.

Данните за отпуснатите субсидии за текуща дейност и капиталови трансфери са видни от годишните доклади по отчета за изпълнението на държавния бюджет. Докладът за 2017 г. все още не е публикуван, така че за миналата година все още няма яснота дали отпуснатите в крайна сметка суми на жп компаниите са същите като заложените в приетия бюджет.

Предвид това, че миналото лято по спешност беше гласувана държавна помощ на Холдинг БДЖ от 62 млн. лв. (де факто капиталов трансфер), с която да се погасят задължения по кредити и към НАП, то най-вероятно сумата за трите дружества ще е набъбнала над 500 млн. лв. за годината.

4-5_BDJ.1 (2)
Субсидии и капиталови трансфери за държавните жп компании от държавния бюджет *В трансфера към БДЖ – Пътнически превози се включва и т.нар. субсидия за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания (за учащи, пенсионери, многодетни семейства и др.) **Данните за 2017 г. са на база одобрения от НС държавен бюджет и съобщения в медиите от лятото на 2017 г. за отпуснатата помощ на Холдинг БДЖ Източник: Доклади по отчетите на държавния бюджет за съответните години, НСИ, МФ

Динамиката на разходите от държавния бюджет за дружествата от групата на БДЖ показва, че бремето им върху бюджета и съответно данъкоплатците като цяло нараства през годините в абсолютна стойност.

Сумата, изчислена от нас за 2017 г., е вече близо два пъти по-голяма от тази, отпусната през 2007 г. Спрямо БВП обаче, предвид това, че съвкупното производство расте, тези разходи остават стабилни на около 0,5% от БВП.

4-5_BDJ.--1

Като част от разходите по държавния бюджет пък общият трансфер от бюджета за дружествата варира в тесни граници – между 2 и 2,5%, през годините. Все пак последната 2017 г. прави впечатление с относително високите суми и в абсолютно, и в относително изражение, най-вече заради извънредната помощ от 62 млн. лв. за холдинга от лятото.

2018 г. също се очертава „гореща” за държавното подпомагане на компаниите от групата. Освен увеличението и на капиталовия трансфер, и на субсидията за НКЖИ с по 10 млн. лева тази година спрямо 2017 г. (съответно на 115 млн. лв. и 145 млн. лв.), през февруари вече бе отпуснат спешен заем за 31 млн. лева, за да се плати на кредиторите по облигационен заем за холдинга.

4-5_BDJ.-01

Макар и тази сума да бе отпусната като заем, тя отново потъва в бездънната каца на жп сектора и не е ясно кога и как ще бъде върната (предвид постоянно надвисналите и изискуеми просрочия). Тепърва ще се решава дали или по-скоро под каква форма да се дадат и едни допълнителни 103 млн. лв. – заем или капиталов трансфер, тъй като вероятността да се постигне някакво опрощаване или други отстъпки от облигационерите в следващите 1-2 дни не изглежда голяма. Така 2018 г. може да постави нов „рекорд” в отпуснатите от бюджета суми за компаниите от групата и за първи път да надхвърли 600 млн. лв., от които:

1/ За БДЖ – Пътнически превози – 175 млн. лв. субсидия за текуща дейност и 35 млн. лв. капиталов трансфер; отделно около 15-20 млн. лв. на година отиват за компенсиране на намалените карти и билети (т.нар. социална функция на железницата). Общо само за пътническия превоз 225-230 млн. лв.

2/ за НКЖИ – 145 млн. лв. субсидия и 115 млн. лв. капиталов трансфер, т.е. общо 260 млн. лв.

3/ 31 млн. лв. заем от бюджета за Холдинг БДЖ (вече отпуснат) и много вероятен втори заем за 103 млн. лв., т.е. очаквани към момента 134 млн. лв. спешни заеми.

4-5_BDJ.2 (2)
На фона на тези огромни суми данните за превозените пътници показват бързо намаление с всяка следваща година – както заради демографията и намаляващото население, така и заради все по-малко конкурентната услуга на БДЖ спрямо другите начини за транспорт (бусове, маршрутки, лични автомобили, споделено пътуване). Източник: изчисления на ИПИ на база докладите за изпълнението на държавния бюджет, НСИ и МФ

Графиката по-горе ясно показва бързия спад на пътниците, като от 2010 г. насам намалението е с близо 10 милиона души, или около 1/3. Така държавният трансфер за БДЖ – Пътнически превози на превозен пътник постоянно расте и от около 7 лв. през 2010-2011 г. вече надхвърля 10 лв. БДЖ се превръща в едно все по-скъпо удоволствие за част от населението, което се плаща от останалата част от населението.

4-5-4
На фона на растящите заеми на БДЖ броят на пътниците във влаковете намалява, а кондукторите имат все по-малко работа

Перспектива това да се промени няма, ако се гледат финансовите резултати както на дружеството за пътнически превози, така и на инфраструктурната компания НКЖИ. Освен че традиционно са на загуба, тази загуба се увеличава през 2017-а и за двете дружества – от 4,6 млн. лв. нетна загуба през 2016-а на 8,6 млн. лв. за БДЖ – Пътнически превози и от 28,3 млн. лв. на 50,7 млн. лв. за НКЖИ.

В същото време на фона на намаляващи пътници и отказ от мащабно преструктуриране на дружествата данъкоплатците ще продължат да плащат сметката. А последната, както изглежда, ще става все по-солена.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си