112 млн.лв. е предложението на Трейс груп Холд за строеж на жп възел в Пловдив

НКЖИ отвори офертата на единствения кандидат за поръчката

0

Комисия в НКЖИ с председател инж. Мария Генова отвори ценовата оферта на единствения кандидат за проекта за железопътния възел в Пловдив, както налага публичната процедура. Обединение Проект Пловдив, в който водещ участник е Трейс груп Холд е единствен кандидат за поръчката с предложение от близо 112 млн. лева.

В нея влизат модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. В сумата са включени договорни и непредвидени разходи

В Обединение Проект Пловдив освен строителната компания Трейс груп Холд влиза и „Балкантел“ ООД.

Поръчката е разделена на три етапа, като първите два включат проектирането и строителството на съоръжението, а третият е изваждане на сертификат за оперативна съвместимост.

Освен пробива под гарата, който да свърже бул. „Васил Априлов” с бул. „Македония” и „Димитър Талев”, в заданието е включена смяна на жп линиите, модернизация на жп системите и оборудването, както и направата не пешеходни пасарелки и подлези.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си