В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020″. Тя е по 6 обособени позиции, за които бяха внесени 11 оферти. Те са на „Трафик холдинг“ ЕООД, Обединение „Булчех“, в което участват „Пътконсулт 2004“ ООД и „Валбек“ ООД – Република Чехия, Обединение „ИКП-ВИА“ ДЗЗД, в което участват „Виа Мап“ ООД и „Инжконсултпроект“ ООД, Обединение „Виа План – Бурда 2013“, в което участват „Виаплан“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД, Консорциум „АПИ 2013“, в който участват: „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, „НСИ 2000“ ЕООД и „Инжпроект“ ООД, „Рутекс“ ООД, Консорциум „Текопи-Алве 2014-2020“, в който участват „Алве Консулт“ ЕООД, „Текопи“ АД – Испания, и „Текопи инженеринг“ АД, „Пътпроект 2000“ ООД, „Пътпроект“ ЕООД, „Трансконсулт 22“ ООД и Консорциум „Мости“, в който участват: „Мости България“ ООД и „Мости Катовице“ – Полша.

Общата дължина на пътищата, които ще бъдат ремонтирани по проектите, е 700 км. Те са част от второкласната и третокласна пътна мрежа в цялата страна. Ще има инвестиции за пътни отсечки, които дълги години не са били ремонтирани, или участъци, които са стигнали донякъде и остава малко недовършено парче, увериха от АПИ.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си