Бъдещето на обединена зелена Европа е част от кампанията тази година

Николай АНТОНОВ

11-UZDP-01264Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) отбеляза традиционната Седмица на гората с множество прояви в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска и Ловешка и Пазарджишка. Седмицата на гората се чества от 1925 година, припомниха по този повод от ръководството на благоевградското предприятие. Тогава в България се провежда първият празник на залесяването. Девет години по-късно стажант лесовъдът Георги Минков предлага честването да продължи цяла седмица. След Втората световна война, през 1956 г., празникът е възстановен. Оттогава датира традицията той да се провежда в първата седмица на април.

Тази година Седмицата се откри под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа”, като инициативите продължиха и след великденските празници. Акцент в програмата на ЮЗДП бяха масовите залесявания с участието на деца. В рамките на образователната инициатива „Растем заедно с нашата гора” в дните от 10 до 13 април във всички териториални поделения бяха проведени залесявания и образователни дейности с ученици.

За поредна година се орга11-UZDP-01308низира националната инициатива „Лесовъд за един ден”, която се осъществи в „Държавно ловно стопанство Осогово” и горските стопанства в Дупница, Благоевград и Катунци съвместно с регионалните дирекции по горите в Благоевград и Кюстендил. Чрез занимателни беседи и интерактивни игри над 170 ученици от началния курс на обучение научиха повече за лесовъдската професия, за горските екосистеми и процесите, които протичат в тях.

Първите 4 декара горски територии, освободени след законна санитарна сеч на стари тополи по поречието на река Искър, бяха залесени в софийския квартал „Абдовица”. Това се случи с доброволния труд на служители на ЮЗДП, „Държавно горско стопанство (ДГС) София” и местни жители, които само преди месец остро реагираха срещу изсичането на опасните дървета в близост до района, в който 11-GORA-NEWживеят. Тогава ЮЗДП пое ангажимент в кратки срокове да предприеме действия за поетапно възстановяване на терена, който живеещите наоколо ползват като парк. С обединените усилия на лесовъдите жителите от квартала, много от които бяха дошли с децата си, и доброволци от „зеления отбор” бяха засадени 256 едроразмерни фиданки от топола, акация и червен дъб. Дръвчетата с размери от 2-2,50 м са от бързорастящи видове и са подбрани съвместно с доброволците, така че за кратко време да обновят лесопарка на квартала и облагородят ландшафта. Поради големия интерес и подкрепа от страна на местните хора ЮЗДП предвижда наесен залесяване на нови 4 дка, което ще се извърши отново с доброволен труд.

11-Kocerinovo-zalesyavane-deza-4148467

В Благоевград по случай Седмицата на гората бяха предоставени безвъзмездно на граждани 500 семенищни фиданки за залесяване. Фиданките са от видовете източна туя, аризонски кипарис, червен дъб, кестен, птиче грозде и са произведени в горския разсадник на „ДГС Благоевград”.

В землището на с. Брежани бяха засадени нови 4 дка с фиданки от питомен кестен. В рамките на съвместната инициатива на ЮЗДП, „ДГС Симитли” и Сдружение „Хора и традиции” за възстановяване на кестеновите гори в района участваха и лесовъди ветерани от Благоевградска област.

11-Kocerinovo-zalesyavane-deza-51422024Залесяванията продължиха и на територията на Стара Кресна, където през август миналата година опустошителен пожар унищожи хиляди декари иглолистни и широколистни насаждения по протежение на Кресненското дефиле. ЮЗДП бе домакин и на традиционното залесяване от служители на МЗХГ, Изпълнителната агенция по горите, партньорски организации, журналисти. В района на „ДГС Рилски манастир” млади фиданки засадиха също участниците в неформалната среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС под надслов „За зелена обединена Европа”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си