Навигатор Home » Икономика » Финансовото министерство прогнозира риск от недостига на кадри

Финансовото министерство прогнозира риск от недостига на кадри 

16--Rabota-1

Недостигът на кадри е един от основните проблеми пред икономиката на България и тази тенденция ще се засилва, сочи последната макроикономическа прогноза на Финансовото министерство.

Неблагоприятната демографска картина може да доведе до липсата на работна сила още през 2018 г. Това ще снижи темпа на нарастване на икономиката. Основната причина за недостига на кадри е емиграцията в чужбина, а в перспектива и ниската раждаемост, която пък анализаторите свързват с ниските доходи у нас.

Очакваният по-висок ръст на БВП най-вероятно ще доведе до увеличаване на заетостта. До края на тази година безработицата ще падне до 6,5%, а през 2018 – до 6,2. За момента тя е 6,6% за страната.

Работодателите готови да наемат служители от Молдова и Украйна

Българският бизнес е готов да наема на работа наши сънародници от Молдова и Украйна и да им осигури добро заплащане, за да ги задържи, съобщи Стефан Шарлопов, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Страната ни се нуждае от специалисти в различни области, сред които и строителни работници.

16

Стефан Шарлопов

„Предлагам на МТСП да започне преговори със съответните министерства на Молдова и Украйна за привличане на висококвалифицирана работна сила. Това може да стане чрез т.нар. зелена карта“, обясни Стефан Шарлопов. Пример в тази насока е Чехия, която през 2008 г. е въвела въпросната карта и вече си е осигурила качествена работна ръка от страните в региона, включително и от България.

Добавете коментар