Финансовата помощ по програмата за газификация на жилища скача двойно

0
Ръководителят на проекта DESIREE Gas в „Овергаз Мрежи” Пламен Михайлов прие документа от енергийния министър Теменужка Петкова

Николай АНТОНОВ

Безвъзмездната финансова помощ по проекта DESIREE Gas се увеличава от 20 на 30 процента от разходите за газификация на жилището. Това съобщиха от компанията „Овергаз”. Програмата цели да стимулира развитието на битовата газификация у нас, като осигури част от необходимото финансиране, за да се заменят нискоефективните енергоизточници с природен газ. Кандидатите по проекта вече ще получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване.

Изчисленията сочат, че благодарение на промените средният размер на финансовата помощ ще се увеличи от 914 на 1744 лева, информират от „Овергаз”. Това означава, че клиентите, които искат да се газифицират, ще могат да се възползват от почти два пъти по-голяма финансова помощ от досегашната. Срокът на програмата също се променя, като се удължава до 2020 година. А всички потребители, присъединени преди промените, ще получат възможност за допълнително финансиране в размер на разликата между средствата при старите и при новите условия. От старта на DESIREE Gas клиентите на „Овергаз Мрежи”, които са се възползвали от програмата, са близо 2000.

Новите условия на проекта бяха представени на Годишната асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй” през декември 2017 г., като предложенията за промени бяха защитени с активното участие на представители на „Овергаз Мрежи”, припомнят от газоразпределителното дружество. Сериозна предпоставка за по-добрите условия за финансиране е и значително улеснената процедура за кандидатстване от средата на 2017 г. отново благодарение на предложенията и усилията на експертите от Българска асоциация природен газ и „Овергаз Мрежи”. Отпадането на излишна документация повиши интереса на потенциалните клиенти към програмата. Заявлението за кандидатстване се съкрати и опрости, намали се срокът за разглеждане и одобрение на молбите, както и на броя на образците, посочват още от компанията. Отпадна и изискването документите да се изготвят и на английски език. Допълнителните споразумения за новите условия по DESIREE Gas между газоразпределителните дружества и Министерството на енергетиката бяха подписани в присъствието на ресорния министър Теменужка Петкова и на ръководителя на Международен фонд „Козлодуй” от Европейската банка за възстановяване и развитие Валентин Шайдер.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си