Финансират изграждането на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели Искър“ и „Искър“

0

Правителството взе решение, с което възлага на министъра на икономиката да подпише споразумение със Столична община и да предостави трансфер от бюджета на Министерството на икономиката към Столичната община за 2020 г. Той ще се използва за изграждане на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели Искър“, посредством Малобучинския водопровод и довеждаща система „Искър“, посредством ПС „Бъкстон“.

С Решението се възлагат на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново“, както и извършването на необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Ще бъде изградена пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево“. Съоръжението ще бъде свързано към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг), след извършиването на прединвестиционно проучване от Столична община, като то ще бъде финансирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобразно решението на МС следва да възложи и изготвяне на работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир „Бели Искър“, както и да процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната документация дейности за посочения обект.

Актът на Министерския съвет е във връзка с необходимостта от намиране на трайно решение за преодоляване на възникналата в град Перник криза, за което правителството и Столична община предприеха редица действия за осигуряване на водоснабдяването на град Перник.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си