Учредяват „Български ВиК Холдинг “ с 1 милиард лева капитал

0

Учредява се „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София. Той ще е изцяло държавна собственост с капитал от 1 милиард лева. Средствата ще бъдат предоставени от централния бюджет за 2020 г. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в началото на редовното правителствено заседание.

По думите й Холдингът ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура.

Предвижда се в срок до 6 месеца след учредяване на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества, да бъдат внесени капитално чрез апортна вноска. С техния размер ще бъде увеличен капиталът на компанията. Правата на държавата ще се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, допълни Аврамова. Тя уточни, че Холдингът ще бъде принципал на всички ВиК дружества с държавно участие и ще има двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет. „Членовете – 5 на брой, ще бъдат избирани от министъра на регионалното развитие, а членовете на Управителния съвет – 3 на брой, ще бъдат избирани от Надзорния съвет. Холдинговото дружество ще упражнява спрямо дъщерните си дружества общи услуги по управление и контрол, техническа помощ, консултации, участие с финансиране, свързани с инвестиционните им дейности по оперативните програми, предоставяне на гаранции“, посочи Аврамова. И допълни, че не се предвижда Холдингът да упражнява правомощията на възложител по обществените поръчки в изпълнение на дейностите, предвидени във вече сключените договори за безвъзмездна финансова помощ.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си