Навигатор Home » Новини » Усвояваме най-голям дял от финансирането за градско развитие сред страните в ЕС

Усвояваме най-голям дял от финансирането за градско развитие сред страните в ЕС 

Министър Николай Нанков представи мерките за осигуряване на рационално планиране и управление на българските градове

Кохезионната политика остава приоритет за правителството

България е една от държавите – членки от ЕС, с най-голям дял на финансирането за градско развитие. Това стана ясно по време на работния семинар на тема „Интелигентни градове“ в Пловдив. Темата за „умните” градове е много актуална и събужда все по-голям обществен интерес. Европейските градове, в които живее почти ¾ от населението на континента, са изправени пред нови предизвикателства, част от които са миграционен натиск, влошена градска инфраструктура, проблеми с околна среда, висока безработица. Българските градове също не правят изключение от общата картина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. По думите му, именно заради това е необходимо да имаме обща визия за развитието на градовете и на регионите в Европа, включително и интегриран подход за градско развитие на европейско ниво. Той коментира важността на Кохезионната политика, като подходящ инструмент за прилагане, който като държава членка сме припознали за приоритет и изпълняваме чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Осъзнаваме важната роля и виждаме положителните ефекти за регионите и градовете от изпълнението на Кохезионната политика на ЕС както през миналия, така и през настоящия програмен период. С общи усилия можем да постигнем добри резултати и да допринесем за по-доброто бъдеще на градовете, повишавайки качеството на живот на хората. В тази връзка считаме, че и през следващия програмен период след 2020 г. Кохезионната политика трябва да продължи своя дългосрочен инвестиционен характер, за да допринесе в максимална степен за постигане на балансирано и полицентрично развитие на европейската територия. Само така може да се гарантира устойчивостта на досега вложените ресурси и постигнатите резултати, каза още регионалният министър.

По думите му, планирането и управлението на интелигентните градове е сложна задача, която изисква много усилия и сътрудничество с много партньори, за да се намери правилният баланс между икономическия растеж, от една страна, и качеството на живот, от друга. Ние като централна и местна власт следва да дадем своя принос в този процес, посочи Нанков и даде пример, че един от приоритетите на МРРБ е осигуряване на рационално планиране и развитие на българските градове. В тази посока са и усилията за намаляване на административната тежест, в тясна връзка с браншовите организации и научните среди. Целта ни е да облекчим максимално инвестиционния процес, спазвайки съответния контрол при изпълнението. Инвеститорите и иноваторите следва да се съсредоточат основно върху развиване на идеите си. Това е визията за развитие на градовете, а реализацията на инвестиционните намерения да е гладък процес, в който държавата и общината да са желани партньори, отбеляза Нанков. Според него това е в основата на цялостната идея за интегрирания подход при регионалното и градското развитие. Считаме, че ключовите моменти в подкрепа на реформата на регионалното развитие като продължаването на процеса на децентрализация и необходимостта от обвързаност между секторните политики на териториално ниво следва да бъдат надградени с оглед постигане на балансирано развитие на територията на страната със засилена и водеща роля на големите и средните градове, заяви той. 4-5_Gradove-2Развитието на градовете като интелигентни е динамичен процес, който е възможен с целенасочената политика на държавата, на инструментите по линия на европейското финансиране и на местните власти, каза още министърът в отговор на въпрос, давайки пример с икономическа зона „Тракия“ в Пловдив. Там за последните пет години са инвестирани над 1,1 млрд. лв.

Интелигентните градове съчетават баланса между различните видове растеж на града като социално, икономическо, културно и екологично развитие, следвайки съвременните тенденции за намаляване на вредните емисии парникови газове от гледна точка на екологичното развитие, подобряване на мобилността в градската среда и качеството на живот. Седемте най-големи града в страната – основни бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” са добри примери в тази насока, допълни регионалният министър. Той информира, че Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” е една от програмите със сериозен напредък в изпълнението. От 3,18 млрд. лв. общ ресурс по програмата, договорените средства са над 1,7 млрд. лв., или 58 процента, от които 12 са разплатени към бенефициенти.

Нанков посочи, че има проблеми с конкретни бенефициенти, като забавяне на инвестиционния проект за 163 млн. лв. с Министерството на здравеопазването за подкрепа на спешна помощ. Създадохме работна група, която да ускори изпълнението на проекта, като до края на годината ще бъде готова апликационната форма, уточни той. Ще се разчита на бързо изпълнение на проектите с цел постигане на междинните индикатори до края на 2018 г., за да не се допусне загуба на финансиране, коментира още Нанков. По отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради министърът обяви, че активността на местната власт е определяща за скоростта на проектите. Община Пловдив е с гарантирано финансиране и когато приключат обществените поръчки, започват строително-ремонтните дейности. „Благоевград е отличник по брой сгради, където има готови над 120. В малки общини, като Луковит, Севлиево и др., процентът на допустимите сгради и този на реализираните се покриват почти на сто процента, посочи още регионалният министър.

Отпускат 6 млн. лв. за ремонт на АМ „Тракия“ от Пловдив до Стара Загора

4-5_Gradove---kareОчаква се да бъдат одобрени и отпуснати от Министерски съвет 6 млн. лв. за преасфалтиране на активната лента на АМ „Тракия“ от Пловдив към Бургас, като ремонтните дейности са планирани да започнат от септември, след активния летен сезон. Това съобщи в Пловдив министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той допълни, че след въвеждането на смесената система с тол такса и електронни винетки ще има по-голям ресурс за подобряване на състоянието на пътната мрежа в страната. Министърът коментира, че част от пътните проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, които се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, буксуват заради обжалвания на тръжните процедури. От 15 отсечки могат да стартират ремонти по три, а всички останали са в процедура по обжалване, допълни той и посочи, че работата по тях започва на 17 юни.

НА ФОРУМ В ПЛОВДИВ

Витория Алиата ди Вилафранка директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в ЕК:

Ресурсът от оперативната програма дава уникална възможност за напредък

4-5-VITORIA-1bБългария трябва да се възползва от възможностите на Кохезионната политика, за да намали пропастта между развитите и по-слабо развитие региони, посочи от своя страна Витория Алиата ди Вилафранка директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“. Тя напомни, че за тази цел имаме 1,4 млрд. лева по ОП „Региони в растеж“ и подчерта, че България ползва най-голямата част от програмата за развитие на градовете. Тези усилия се полагат отдавна. България подготви програма и стратегия за градско развитие. Свършихме добра работа с българските власти, но имаме още и днес използваме възможността, за да очертаем какво още трябва да се направи, каза Витория Алиата ди Вилафранка.

4-5-VITORIA-1

4-5-VITORIA-1aСпоред нея ресурсът от оперативната програма е уникална възможност за развитие на 39-те града и не трябва да се пропуска възможността с тях да се реализират успешни проекти, които в дългосрочен план да дадат резултати на практика – децата да учат в по-добри училища, да бъдат открити нови работни места, да допринесат за по-чиста околна среда и по-добър транспорт, качествени промени в начина на живот и икономически растеж.

 

Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството:

За нас е важно да имаме полицентричен и балансиран подход

Устойчивото градско развитие не е общоевропейска политика. То има изключително голяма роля в регионалното развитие и междуправителственото сътрудничество на ниво ЕС. По силата на приетия през м. май 2016 г. Градски дневен ред за ЕС и т.нар. Пакт от Амстердам градското развитие е определено като хоризонтален въпрос за всички секторни европейски политики, коментира темата и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Тя посочи, че представители на три български града участват в сформираните партньорства на европейско ниво по следните теми: Градска мобилност Бургас, Дигитален преход София, и Иновативни обществени поръчки Габрово.

Според нея провеждането на работния семинар е важно и от още една гледна точка предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Един от основните ангажименти на МРРБ по време на Председателството ще бъде именно проследяването на изпълнението на Градския дневен ред на ЕС и докладването му в рамките на платформата за градско развитие на европейско ниво, заяви Николова. Надяваме се да изведем и фокус върху интегрираното градско развитие като подходящ инструмент за подкрепа на полицентричното развитие на територията. За нас е важно да имаме полицентрично и балансирно регионално развитие, което в момента отчитаме като слабост в градското развитие. Акцентът е поставен върху големите градове и тези в растеж, а целта е да имаме по-добро регионално икономическо развитие, подчерта заместник-министърът. Затова се надяваме на ползотворно сътрудничество с общините, чиито успешни проекти могат да бъдат част от основата на бъдещите дискусии и документи през Българското председателство, включително и като аргументи за продължаване на инвестиционния характер на Кохезионната политика и след 2020 г., каза още Деница Николова.

Розалин Петков, зам.-кмет на Пловдив:

Пловдив е сред лидерите в използването на „умните“ технологии

4-5_RozalinПловдив е сред лидерите във внедряването и използването на технологиите на „умния” град. Това каза заместник-кметът Розалин Петков при откриването на работния семинар „Интелигентни градове“. Пловдив се гордее с богатото си културно-историческо наследство. Но освен усилията за съхранението и експонирането на това наследство ние като общинско ръководство полагаме непрекъснати усилия за модернизирането на града и превръщането му в по-добро място за живот, каза още Петков. Като пример той посочи транспортния проект със системите за управление на градския транспорт и за управление на трафика, който бе реализиран по ОП „Регионално развитие“. По думите на зам.-кмета, общината разчита в работата си на сътрудничеството с университетите в града и на европейската солидарност при осъществяването на тези проекти. За следващите години са предвидени големи промени в градската инфраструктура, които ще бъдат реализирани с европейски средства, каза още Розалин Петков.

2 Коментар към Усвояваме най-голям дял от финансирането за градско развитие сред страните в ЕС

  1. Smithf368

    I do consider all the ideas you’ve presented on your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post. afdfabecgebgadeg

     
  2. Smithf417

    you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent process in this subject! feebfgaegfdeebkd

     

Добавете коментар