Удължават срока за търсене на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“

0

Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“ ще бъде продължено със 109 дни поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Това реши Министерският съвет на свое заседание, приемайки поисканото от титуляря на разрешението – Тотал, OMV и Репсол – удължаване. Площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е в сила от септември 2012 г. до януари 2020 г. С решението си Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение към договора за търсене и проучване.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си