Навигатор Home » Екология » Тръгна разработката на Плана за зелен град на София

Тръгна разработката на Плана за зелен град на София 

Тръгна разработката на Плана за зелен град на София

Катя КОСТОВА

Започна разработването на Плана за зелен град на София, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщиха от Столична община.

Документът се подготвя от екип консултанти на „Прайсуотърхаус купърс“ и Arup и се предвижда да бъде готов през лятото на 2019 г. В него ще бъде предложен интегриран подход за устойчиво екологично развитие и ще се приоритизират предстоящи проекти за реализация в следващите 5 години.

Столична община е първата община в България, която се включва в програмата на ЕБВР „Зелени градове“. „Вече имаме проект, който разработваме заедно – по закупуването на електробуси за столичния автотранспорт”, отбеляза директорът на ЕБВР за България Лариса Манастърли.

В процеса по разработване на плана предстои да бъдат провеждани широки консултации със заинтересовани страни, както и с водещите политически сили в Столичния общински съвет.

За по-малко от седмица се приемаха и проекти по Програмата „Зелена София” за 2018 г., даваща възможности за обновяване, озеленяване и изграждане на прилежащи към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих в междублокови пространства и локални градинки. Проектите са само за терени общинска собственост. На одобрените Столична община предоставя безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя и тревна смеска, паркова мебел и материали за ремонт – талпи, боя, пясък и инструменти, като мотики и лопати. Бенефициенти по програмата могат да бъдат етажни собствености, регистрирани в районните администрации, и неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за читалищата.

От 2011 г. до момента на територията на Столична община по Програма „Зелена София“ гражданите и администрацията съвместно обновиха над 700 междублокови пространства.

В момента са в ход проектите за обновяване на два от големите паркове в София. Единият е Западният парк, който е вторият по площ в столицата и се простира на 1,17 кв. км. За него общината има план за отдаване на 50-55 дка на инвеститор за изграждане на детски атракциони. Планът предвижда място за ресторант, кафене, сладкарници и бар на открито.

За Северния парк, който се простира на едва 18,5 дка, се изпълнява проект за реконструкцията на парка на обща стойност от 3 886 763.14 лв. с ДДС. Според Общия градоустройствен план на София до него е предвидено строителството на спортна зала, което се предлага на вниманието на инвеститори. В района се намира термалното находище „Свобода-Надежда“, което позволява изграждането и на СПА център.

Добавете коментар