Троян подготви проект за реставрация и социализация на Археологически комплекс „Состра“

0

Готов е инвестиционния проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“. Това съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Проектирането е извършено от екип на варненска проектантска фирма с водещ проектант арх. Живко Железов.

Инвестиционният проект е изготвен със средства от общинския бюджет. В изработването му са участвали заместник-директорът на Националния исторически музей проф. Иван Христов и доц. Сергей Торбатов – Национален археологически музей.

В проекта Археологически комплекс Состра е разделен на етапи, като първият обект е консервация, експониране и социализация на кастела „Состра“. Предвижда се възстановяване на визията на обекта, осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания. Проектът дава решение по отношение на: алейно и художествено осветление; атракционна част, безопасното преминаване на посетителите през жп линията Ловеч-Троян и решение за ограждане на линията по нейната дължина.

Вторият обект е „Римската крайпътна станция“. Предвижда се консервация на структури от крайпътната станция Состра в границите на общински имот, включващи основи на жилищни сгради с хипокауст, басейн за студена вода /фригидариум/, вана за топла вода, разкрити части от канализационна система. Изграждане на съвременни защитни покривни конструкции на разкритите структури от станцията.Укрепване на културния пласт останал в периферията на общинския имот с цел предпазване от свличане и подкопаване основите на съвременни стопански сгради в съседните имоти. Предвидено е поставяне на информационни табели и пана в границите на разкритите структури.

Третият обект е пътна връзка, паркинг и посетителски център в имот към кастел Состра. За посетителския център е проектирана сграда на един етаж и без сутерен – да не се засенчва силуетът на крепостните стени. В сградата ще има: приемно фоайе, площи за информация, продажба на специализирана туристическа книжнина, сувенири и продажба на билети, помещение за археолози, санитарни възли за посетители, помещение за охрана и видеонаблюдение. В свободната незастроена част от имота е проектирана пътна връзка и паркоместа за леки автомобили и автобуси. Предвидено е заведение за хранене и настаняване, което да пресъздава структурата на военен лагер.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си