Навигатор Home » Екология » Три родопски общини строят инсталации за отпадъци с европари

Три родопски общини строят инсталации за отпадъци с европари 

11_Instalacii.

Съоръженията са с капацитет 4200 тона годишно и ще обслужват 27 500 жители

 

Договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци подписаха министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на общините Мадан – Фахри Молайсенов, Златоград – Мирослав Янчев, и Неделино – Боян Кехайов. По проекта ще се изградят компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Общият им капацитет е 4200 т годишно. Съоръженията ще обслужват над 27 500 жители. В трите общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Събраните отпадъци сега се обезвреждат чрез депониране на регионалното депо в Мадан. България продължава напред в постигането на основните цели в сферата на отпадъците – да намалим депонирането и да вървим към преработка. Този дебат тече и в рамките на ЕС. Амбициозната цел на България е в средата на това столетие да се достигне максимално ниско ниво на депониране. Това означава да успеем да превърнем отпадъка в суровина, каза министър Димов. Той даде за пример Завода за отпадъци на Столична община. След направената на място проверка установихме, че 80% от отпадъците се рециклират. Целта е да увеличаваме добавената стойност и да намалим тежестта върху околната среда, допълни министърът. Той увери, че МОСВ ще окаже подкрепа в процеса на реализацията на проекта.

Общият размер на инвестицията е над 9 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 6,8 млн. лв. е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

11_Instalacii.

 

Министър Нено Димов и кметовете на общините Мадан – Фахри Молайсенов, Златоград – Мирослав Янчев, и Неделино – Боян Кехайов, подписаха договор за изграждане на двете инсталации за обработка на отпадъци

 

Добавете коментар