Навигатор Home » Екология » Три общински сгради в район „Кремиковци“ вече са с ВЕИ отопление

Три общински сгради в район „Кремиковци“ вече са с ВЕИ отопление 

11_Kremikovci-1

Новите термопомпени системи „вода-земя” ще пестят 80,2 тона СО2 емисии годишно

Столична община – район „Кремиковци“, приключи проект за изграждане на нови термопомпени системи „вода-земя” за отопление на три общински сгради, разположени на територията на района. Първата от тях е детска градина №89 „Шарена дъга“ в кв. „Враждебна”, а другите две са административната сграда и Приютът за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци”.

11_Kremikovci-3Смяната на горивната база има за цел да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия, заяви на заключителната пресконференция по проекта кметът на района Ивайло Панев. По думите му, по този начин се намаляват и разходите по поддръжката и експлоатацията на общинските сгради, които до този момент са се отоплявали с котел, работещ с промишлен газьол – нафта, котли на ток и с климатици.

С монтирането на 3-те термопомпени агрегата „вода-земя” в две от сградите се очаква да се спестят общо 80,2 тона СО2 емисии на година, а очакваните годишни финансови икономии от реализацията на проекта ще са в размер на над 23 хил. лв., подчерта Лилия Донкова, заместник-кмет на СО – район „Кремиковци“, и ръководител на проекта.

Проектът е по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

11_Kremikovci-2Прогнозната стойност на проекта бе 134 867,76 евро с ДДС, а окончателната стойност след реализацията му – 126 133,81 евро с ДДС, като същият бе изпълнен за периода от 16.12.2016 г. до 30.04.2017 г.

Досега детската градина във „Враждебна” се отопляваше с котел, който работи с едно от най-скъпите горива – промишлен газьол – нафта.

Другите двете сгради се отопляваха на котли с ток и климатици, което също оскъпяваше разходите по тяхната поддръжка.

Добавете коментар