Трима участници в търга за закупуване на част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол

0

Трима са били кандидатите, участвали в търга с тайно наддаване на Министерството на отбраната за поземлен имот с идентификатор 87374.526.117. Площта е 98 398 кв.м, застроена с 28 броя сгради. Намира се в гр. Ямбол на ул. „Генерал Владимир Заимов“. Фирмата, спечелила търга, е „Холдинг център“ АД,  става ясно от заповед, публикувана на сайта на МО. За част от бившите „Пехотински казарми“ фирмата е обявила цена от 7 200 000 лева.

Интересът към този имот показва, че Ямбол е привлекателен град за инвеститори. Теренът на бившите казарми е едно от прилежащите градски пространства и е с важно значение за развитието на града. Неговото неизползване и изоставяне от Министерството на отбраната през 2002 година доведе до рушене на сградите, а закупеният имот винаги ще бъде част от Ямбол.

Очаква се информация за бъдещите намерения на инвеститора за развитието на имота. При предстоящото проектиране Община Ямбол ще изисква спазване на подходяща улична регулация, която да отговаря на стандартите на града.

Във връзка с проведените разговори с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, Община Ямбол ще подаде ново искане за прехвърляне на по-голямата част от военните имоти в тези поделения.

 

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си