Тракон България предлага сертифицирани външни комплексни фасадни топлоизолационни системи (ETICS) с EPS и XPS

Thrakon предлага сертифицирани външни комплексни топлоизолационни системи (ETICS) съгласно стандартите и изискванията на EOTA (Европейска комисия за техническо одобрение)

0

Thrakon ClimaPlus EPS и Thrakon ClimaPlus XPS
са комплексни топлоизолационни системи, разработени с топлоизолационни плочи от експандиран пенополистирол (EPS)
и екструдиран пенополистирен (XPS).

Thrakon ClimaPlus комбинира дълготрайна защита и съобразена със съвременните изисквания икономичност при намаляване на разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото на сградите. Ползата от топлоизолацията се отразява не само при намаляване разходите за енергия на новите сгради, но също така и са отлично решение за ремонт и освежаване на стари сгради. Реновираните фасади придобиват по-красив и естетичен вид като в същото време стават устойчиви на тежки климатични влияния. По този начин пестите пари и помагате за опазването на околната среда, като намалявате консумацията на енергия и по този начин се ограничават емисиите на газове, които причиняват парниковия ефект – въглероден двуокис, азотна и сярна киселина.

С полагането на Thrakon ClimaPLUS се постигат следните оптимални подобрения на Вашата сграда:

 намалява се енергийната консумация и се спестяват значителни средства за отопление и огхлаждане като се осигурява комфорт и уют в жилището

 ограничават се функционалните и естетически проблеми на фасадата на сградата

 удължава се живота на сградата и се гарантира дълготрайност и функционалност на фасадата

 оформянето на фасадата е лесно с многобройни архитектурни решения и декоративни финишни покрития

 свеждат се до минимум проблемите с топлинните мостове и загубата на енергия

 топлоизолационната система е външна, което позволява монтирането на топлоизолационни плоскости с по-голяма дебелина и не се губи ценно вътрешно пространство

При проектирането и избора на топлоизолационната система е важно да се направи правилен избор на дебелината и топлоизолационните свойства на използваните плочи от EPS или XPS,  необходими за постигане на желаната енергийна консумация като се съобрази със специфичните регионални климатични условия, с предназначението на сградата и националните стандарти и разпоредби. Правилният избор на система, качеството на използваните продукти в системата, както и качеството на изпълнението при спазване на всички инструкции относно последователността на дейностите по изграждане на системата са гаранция за постигане на добра енергийна ефективност на сградата, дълготрайност, функционалност и добра естетична визия на фасадата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си