Такса „смет” ще се определя от количеството изхвърлени отпадъци

0

Нов начин за изчисляване на такса „смет“ за граждани обмислят от Министерството на финансите. Предложението според Правителствения Портал за обществени консултации е да се премахне връзката й с данъчната оценка на жилището. Това са част от промените в Закона за местните данъци и такси, които трябва да влязат в сила от 2017 г. Оттогава такса „смет” да се изчислява в зависимост от количеството на изхвърлените отпадъци или на броя на живеещите в имота, планират от ведомството. Проектът е разработен на принципа „Замърсителят плаща”. Очаква се ефектът от промяната да бъде увеличение на такса „смет” за домакинствата с много членове и намаление за самотно живеещите собственици на големи апартаменти. Общинските съвети ще определят базата, на която ще се изчислява налогът. Те ще избират между вариантите „индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез изразходвани за година торби за смет“ или „брой ползватели”. Когато таксата се определя според броя на обитателите, ще се въвежда допълнително диференциране – дали имотът се използва като жилище или за бизнес. Ако базата е количеството на отпадъците, общината може да определи минимален брой торби, които да закупи гражданинът или фирмата за годината. Според проекта, законът ще посочва точно кои услуги, извършвани от общината, трябва да се плащат с парите от таксата. Те са три – събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, обработка на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в съответното населено място.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си