Пожарът в Кресненското дефиле миналата година унищожи близо 16 000 дка площи, от които 13 000 са горски насаждения

Ще се вземат мерки и за намаляване рисковете от нови природни бедствия

Николай АНТОНОВ

6,1 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони са предвидени през тази година за намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, както и навременно възстановяване на вече засегнати площи на територията на общините Кресна и Симитли, съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) в Благоевград. За тази цел в Индикативната годишна работна програма за 2018 г. са заложени две подмерки, по които за финансиране ще могат да кандидатстват единствено двете общини и Югозападно държавно предприятие. Очаква се двете процедури да бъдат отворени през март, а крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде три месеца от датата на обявяване от ОИЦ – Благоевград. Експерти се надяват, че заложените средства в Програмата до голяма степен ще помогнат за намаляване на щетите и възстановяване на горския фонд, пострадал при големите пожари в района в края на миналото лято. Освен това с отпуснатите средства до минимум ще бъде намален рискът от нови пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите в района на Кресненското дефиле.

Общо 17 процедури са заложени в Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. Най-много средства са предвидени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, където земеделски стопани, организации на производители и други юридически лица могат да кандидатстват за финансиране от 15 хил. евро до 2 млн. евро на проект. Това ще бъде и първата процедура по програмата, която се очаква да бъде обявена до дни. През април пък се очаква стартът на друга много търсена схема от земеделски стопани и микропредприятия – подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

11-OPOJARENI-GORI.-2

От месец февруари общините в селските райони ще могат да кандидатстват с проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Средства ще се отпускат за строителство, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински улици и тротоари, изграждане или обновяване на площи за обществено ползване и спорт, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура, енергийна ефективност в сгради.

През 2018 г. средства по програмата са предвидени още за различни курсове и обучения, дейности за създаване и развитие на стопанства от млади фермери, инвестиции в развитие на туризма и създаване на широколентова инфраструктура в селските райони, дейности по реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и други. Общо за инвестиционни дейности по Програмата за развитие на селските райони през тази година са предвидени 455 млн. евро, допълниха от Областния информационен център в Благоевград.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си