С 2,5 млн.лв. по ОПРР осигуряват спортно оборудване за 91 професионални гимназии в страната

0

2,5 млн.лв по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. са осигурени за финансирането на проект BG16RFOP001-3.004-0002 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепа за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Със средствата ще се достави и монтира спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни фитнес системи за открито, на 91 държавни професионални гимназии в цялата страна.

Сред учебните заведения, които ще получат нови уреди са ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин, професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ в Козлодуй, професионалната техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ във Враца, професионалната гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ в Монтана и други.

Общият брой на учениците, които ще могат да използват новото спортно оборудване е около 32 хиляди. Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и да се обнови спортната материална база в учебните заведения.

Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани от учениците в рамките на учебната програма, като инфраструктурата ще може да се ползва и за извънкласни занимания, както и от външни лица в извънучебно време.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си