С новия завод рециклирането на боклука достига 35%

0

С новия завод за преработка на отпадъци на София делът на рециклирането им ще достигне до 35%. Мощността се очаква да започне работа до края на годината.
През 2014 г. бе пуснат в експлоатация първият етап от интегрираната система на модерното ново депо и двете инсталации за преработка на биологичните отпадъци. За миналата година са обработени над 11 хил. тона зелени и биоотпадъци, от които се произвежда електричество и компост. В ход е изграждането на голямата инсталация за механично биологично третиране на отпадъци.
С пускането на завода с още 15% се увеличава делът на рециклираните отпадъци. Оборудването вече се доставя, голяма част от него е на площадката и започва монтирането му. От общината са готови да кандидатстват за финансиране от еврофондовете и за инсталацията за оползотворяване на RDF горивото за нуждите на „Топлофикация София“.
Депото в Суходол отдавна вече не приема отпадъци и се работи по неговата рекултивация. Същото се прави и на старото депо в Долни Богров, което е излязло от експлоатация преди 30 г., но беше оставено с всички отпадъци, само на няколко километра от живеещите наоколо от съседните населени места. От близо 400 хил. тона преди 5 г., през 2014 г. столицата е депонирала около 170 хил. т. Балираните отпадъци, за които навремето се търсеха сметища и в провинцията, са намалени от 500 хил. тона преди пет години на 15 хиляди тона сега.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си